SERVEREN KRO OG TJENESTEN "EGENDRIFTET LØSNING" BLE AVVIKLET 30. JUNI 2024
NOEN AV NETTSIDENE ER FLYTTET TIL NY REDHAT 8 LINUX SERVER ETTER AVTALE. ANDRE ER ENTEN AVVIKLET ELLER FLYTTET TIL ANDRE PLATTFORMER, F.EKS NREC.

Tid igjen:

Nettsider som var på Kro (Egendriftet Løsning) Klikk på fargeboksene for å se nettsiden.

Grønn farge betyr at nettstedet er flyttet til RHEL 8 eller avviklet.

Avklaringer innebærer å vurdere: Er det sårbart? Hvem patcher og oppgraderer? Kan noe annet brukes i stedenfor?

Sårbare applikasjoner (hull i PHP kode) blir avviklet