Dokumentsenter 8

Ansatte:

Betty Britt Brattaule
Konsulent
Tlf: 55582532


  • 3201 - Universitetsbiblioteket, Administrasjonen
  • 3203 - Avdeling for spesialsamlinger
  • 3204 - Tilvekstavdelingen
  • 3211 - Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora
  • 3212 - Bibliotek for realfag
  • 3213 - Bibliotek for medisinske og odontologiske fag
  • 3216 - Bibliotek for juridiske fag
  • 3217 - Bibliotek for psykologi, utdanning og helse