Driftsmeldinger

ePhorte Driftsmeldinger

Du kan abonnere på ePhorte driftsmeldinger ved å registrere deg på siden http://mailman.uib.no/listinfo/ephorte!


Aktuelle feilsituasjoner det jobbes med

  • Enkelte brukere opplever problemer når de skal opprette et dokument, og får feilmelding

MetaFunctions js.png


Mest sannsynlig skyldes dette en oppgradering fra Microsoft som berører .NET Framework, som ePhorte benytter. Om du får feilmeldinger når du kjører selvtest i ePhorte, under "Alternativer", så er det dette som er problemet. 2019-09-13 16 25 32-ePhorte.png


Løsningen er å avinstallere ePhorte fra Software Center, og deretter reinstallere ePhorte. Vi er i kontakt med EVRY for å få vite mer om dette.