Erstatte et dokument med nytt


  • Stå i saken og på journalposten hvor du har et dokument du ønsker å erstatte med et nytt.


  • Har journalposten status J? - Kontakt brukerstøttesenteret på 8-3939 eller send en issue i Issuetracker og be dem endre status på journalposten fra J til R.


  • Klikk på den aktuelle journalposten for å komme til selve dokumentet du ønsker å erstatte. Da kommer du inn i journalpostbildet.


Erstatte.png


  • Klikk på dokumentikonet til det dokumentet du vil erstatte og velg "Nytt tekstdokument".


Nytttekstdokument.png


  • Du kommer til bildet hvor du velger mal eller å hente fil fra disk. Fra nå av gjør du som vanlig når du skal lage et dokument.


  • Når du har valg en fil fra disk eller lagt til ny mal, dukker det opp en boks med teksten "Dokumentet finnes allerede. Vil du overskrive". Trykk på "Yes" og du har dermed erstattet det gamle med et nytt.

Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte