Opprett/Rediger personalsak


Fra og med 1.1.2009 gikk UiB over til elektroniske personalmapper - disse registreres i ePhorte

Personalsak Trykk på ikonet ny saksmappe NySakMappe.JPG

Tittel - Etternavn, fornavn marker navnet og høyreklikk mens musepeker hviler over den markerte teksten. Velg "Merk tekst som skjermet" deretter beskrivelse av saken, eksempel: Normann, Kari (navnet skjermes) - Tilsettingssak - konsulent (midlertidig, 50%) ved Økonomiavdelingen, Lønn

Merk tekst som skjermet personalmappe.JPG


Tilgangskode - P - personal - personalmappe (i arkfanen "Ansvarlig/tilgang")

Tilgangskode personalmappe.JPG


Arkivdel - PERSONAL -

Klassering - Prinsipp er ansattnummer, du kan skrive inn ANR direkte i feltet - ordningprinsipp er ansattnummer som hentes fra PAGA

Beskrivelse er etternavn, fornavn, markeres som uoff


OpprettPersonalmappe 20101.JPGRediger personalsak - Velg Rediger sak Husk alltid å søke om personalmappen finnes fra før.


Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte