Opprette postforsendelse

Det er fremdeles en del korrespondanse i det offentlige Norge som sendes i konvolutter med Posten.

ePhorteOutlook har også støtte for å registrere slike forsendelser.

Da Outlook ikke har støtte for postadresser må dette angis i et eget skjema.

Gå fram på følgende måte:


1. Velg saken som saksframlegget skal opprettes i saksmappelisten eller saksdokumentlisten.

2. Klikk på Nytt saksdokument i menybåndet og velg Postforsendelse.

3. Mottakere som skal motta dokumentet må e-post angis i Til eller Kopi feltene på vanlig måte mens mottakere med ordinær postadresse angis i seksjonen Mottakere med postadresse.

4. I feltet for mottakere med postadresse kan man gjøre direkte oppslag etter adressater.


5. Angi kortkode til adressat om du kjenner den. Øvrig adresseinformasjon vil da bli automatisk hentet fram. Alternativt kan du dobbelklikke i raden for å hente fram skjema for adressesøk.

6. Dersom adressaten ikke finnes i registeret kan den skrives inn manuelt. Marker mottakeren som kopimottaker ved å klikke i K-kolonnen.

8. Det er også støtte for angi en predefinert adressegruppe. Alle adressater i gruppen vil da bli hentet inn som mottakere Dokumentmaler knyttes til forsendelsen på vanlig måte. Når du klikker Send sendes det naturlig nok e-post kun til e-postmottakerne. EphorteOutlook har også støtte for digital forsendelse via SvarUt eller Digipost. Dersom dette er klargjort for din organisasjon kan du krysse av for «Ekspeder elektronisk til mottakere uten epostadresse». Merk at e-posten må være markert som fullført før dette valget blir aktivt. En egen serverprosess vil sørge for å sende ut dokumentene.


Brukerveiledning for ePhorteOutlook

Tilgang og pålogging

Saksdokumenter

Restanse

Saksmapper

Tilgangsstyring og skjerming

Venstremeny/søkemeny

Godkjenningsfunksjonalitet

Fordeling

Styrebehandling

Ikoner i eOutlook

Arbeide med eOutlook frakoblet

Tilspasning av brukergrensesnitt i eOutlook