Venstremenyen for arkivarer

Søk

Oppretting av predefinerte søk

  1. Fyll ut kriteriene i avansert søk:

Booking.png

  1. Lagre som søk:

Unnamed.png

  1. Lagre kriterier for søket:
  • Betegnelse
  • Hvem søket gjelder for
  • Hvor søket hører inn under
  • Huk av på «Endre kriterier før søk» (slik at dere kan velge ulike institutter dere vil søke etter saksmapper for)

Nyttpredefsøk.png

  1. Lagre.
  1. Velg administrativ enhet og eventuelt tittel på stilling etter behov før søking i ePhorte:

Nyttpredefsøk2.png