Forskjell mellom versjoner av «2010.1.11»

Linje 5: Linje 5:
  
 
'''Generelt'''
 
'''Generelt'''
*'''Ny nettadresse'''.  Ny url til ephorte er https://uib.ephorte.uninett.no
+
*'''Ny nettadresse'''.  Ny url til ephorte er https://uib.ephorte.uninett.no.  Har du lagt inn ephorte under ”favoritter” i din nettleser (internet explorer) må du huske å oppdatere url’en (nettadressa). Du kan også gå inn i ephorte fra starmenyen på din pc som før. 
*'''Nytt innlogginsbilde'''.  Når du logger på ephorte (https://uib.ephorte.uninett.no) er grensesnittet noe forandret fra tidligere og enkelte grafiske elementer i selve ephorte er forandret.  Har du lagt inn ephorte under ”favoritter” i din nettleser (internet explorer) må du huske å oppdatere url’en (nettadressa). Du kan også gå inn i ephorte fra starmenyen på din pc som før. 
+
*'''Nytt innlogginsbilde'''.  Når du logger på ephorte (https://uib.ephorte.uninett.no) er grensesnittet noe forandret fra tidligere og enkelte grafiske elementer i selve ephorte er forandret.  *'''Enklere bytte mellom roller'''.  Du logges nå inn ephorte med din standard brukerrolle. Har du flere roller kan du bytter rolle i nedtrekksmenyen.   
*'''Enklere bytte mellom roller'''.  Du logges nå inn ephorte med din standard brukerrolle. Har du flere roller kan du bytter rolle i nedtrekksmenyen.   
 
 
*'''Logg av'''.  ”Logg av” - knappen ligger nå i nedtrekksmenyen beskrevet over.  Husk å logge av ephorte når du er ferdig.  Brukerveiledning for på- og avlogging finner du  [[Logge på og av ePhorte|her]]
 
*'''Logg av'''.  ”Logg av” - knappen ligger nå i nedtrekksmenyen beskrevet over.  Husk å logge av ephorte når du er ferdig.  Brukerveiledning for på- og avlogging finner du  [[Logge på og av ePhorte|her]]
  

Revisjonen fra 18. feb. 2011 kl. 09:14

Generelt

 • Ny nettadresse. Ny url til ephorte er https://uib.ephorte.uninett.no. Har du lagt inn ephorte under ”favoritter” i din nettleser (internet explorer) må du huske å oppdatere url’en (nettadressa). Du kan også gå inn i ephorte fra starmenyen på din pc som før.
 • Nytt innlogginsbilde. Når du logger på ephorte (https://uib.ephorte.uninett.no) er grensesnittet noe forandret fra tidligere og enkelte grafiske elementer i selve ephorte er forandret. *Enklere bytte mellom roller. Du logges nå inn ephorte med din standard brukerrolle. Har du flere roller kan du bytter rolle i nedtrekksmenyen.
 • Logg av. ”Logg av” - knappen ligger nå i nedtrekksmenyen beskrevet over. Husk å logge av ephorte når du er ferdig. Brukerveiledning for på- og avlogging finner du her


For alle brukere

 • Automatisk oppdatering. Valget ”oppdater data i ephorte” er fjernet fra innsjekkingsboksen som kommer opp i det du sender et dokument til databasen etter at du er ferdig med dokumentet. Oppdatering av data skjer nå automatisk. Det innebærer at dersom du endrer dokumentdato i selve dokument vil den nye dokumentdatoen automatisk bli oppdatert i journalen. Med andre ord vil det da være samsvar mellom dokumentdato på dokumentet og dokumentdato i journalen. Dette er spesielt nyttig dersom det går lang tid fra du oppretter et dokument i ephorte til du er ferdig med det. I tillegg vil endringer i dokumenttittelen også endre tittelen på dokumentnivå. Det betyr med andre ord at det er dokumenttittelen i journalen som endres og ikke journalposttittelen
 • Det er påkrevd at mottakere er registrert. Forsøker du å opprette en journalpost uten at du har registrert mottakere, får du en feilmelding når du forsøker å laste dokumentet. Journalpostinformasjonen blir likevel registret. Du må altså registrere en mottaker, enten via fanen "interne mottakere" eller ved å redigere journalposten og føye til mottaker. Når det er gjort kan du knytte dokumentet til journalposten. Dette gjelder for de dokumenttyper som krever mottakere (U og N).
 • Lenker fungerer. Det er igjen mulig for alle brukere å lage lenker mellom saker/journalposter/dokumenter
 • Skjerme innhold. Mulig å skjerme innholdsfelt når du importerere av e-post
 • Innstramming i tilgangen til saksmapper for sakseiere på instituttnivå. En person vil ikke få lesetilgang til sakens journalposter i egenskap av å være saksansvarlig. Vedkommende må være autorisert for tilgangskode for den administrative enheten som er registrert på journalposten. Denne regelen gjelder uavhengig hvilken rolle som person er logget på med
 • Merk tekst som skjermet. Vær oppmerksom på ikke å blande merk tekst som skjermet og merking av personnavn. Merking av personnavn brukes av departementer og direktoratet knyttet til tjenesten Offentlig elektronisk postjournal (OEP)


For ledere/saksfordelere

 • Fordeling – leder kan igjen fordele både inngående og utgående journalposter fra resultatvisningsbildet ved menyvalget ”fordel”. Kopier bør fordeles fra fanen ”interne mottakere, avsender/mottaker. Alternativt må man velge ”fordel” for kopier av interne notater, og ”rediger” for brev, men det er noen ulemper ved dette. Brukerveiledning til fordeling finner du her


For arkivtjenesten

 • Vedlegg. Det er mulig for arkivarer å knytte vedlegg til journalførte journalposter
 • Merking av flere journalposter for masseoppdatering forsvinner etter journalføring
 • Saksbehandler må være tilknyttet enhet. Det er lagt inn sperre slik at administrativ enhet på en sak ikke kan endres til en enhet saksansvarlig ikke har en rolle knyttet til
 • Ved import av e-post blir saksansvarlig automatisk utfylt. Er det en annen som er saksbehandler på journalpost må informasjonen endres før import. (Saksbehandlere/leder har foreløpig ikke mulig å importere e-post til saker hvor andre er saksansvarlig)


Annet

 • Ny visning av søkeresultat vises med 50 poster om gangen. Det er mulig å velge opp til 50 i page size meny.
 • Leserettigheter er innskjerpet for person med rolle leder eller arkivar og fungerer nå separat for sak og journalpost. Dette gjelder når de er autorisert for tilgangskode H for egen administrativ enhet (administrativ enhet A). De får da ikke leserettigheter til journalpost med tilgangskode H tilhørende administrativ enhet B i en saksmappe tilhørende administrativ enhet A.
 • Kun lov til å velge ett hoveddokument ved importering av e-post
 • Noen steder finner du en avhukingsboks ”publiser”. Denne benyttes ikke av Universitetet i Bergen, men kan anvendes av institusjoner som har tatt i bruk ephorte sin publikumsmodul
 • Søkeresultat viser at flere poster finnes når maksimalt antall visninger er nådd. Standard antall visninger er satt til 50, men du kan velge å vise flere.
 • Det er mulig å registrere interne mottakere på mappedokumenter (dokumenttype Y). Disse vil ikke følge saken ved avlevering av arkivet til Riksarkivet. Universitetet i Bergen benyyter normalt ikke denne dokumenttypen for interne dokumenter.

Møtebehandling

 • Vedlegg uten tilgangskode tas med i offentlig versjon av møteinnkalling
 • Saksprotokoll blir (fra versjon 2009.3) konverter til PDF ved status G -godkjent . Det er ekstremt viktig at protokoll ikke låses før alt er ferdig protokollert og sjekket. Når status er BE på sakskart og G på saksprotokoll starter konvertering til pdf i bakgrunnen. Det er ikke redigeringsmulighet på pdf saksprotokoller
 • Møtedokument – ny kolonne viser tilgangskode i listevisningen slik at det er lettere å se manglende tilgangskoder


Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte