2010.1.11

Revisjon per 24. nov. 2010 kl. 10:09 av Fsfan (diskusjon | bidrag) (Ny side: #Pålogging – ny url #Noen endrede grafiske elementer, men ikke noe vesentlig #Noe endret brukergrensesnitt for å bedre ytelsen i IE8 #Bytte mellom rolle i en nedtrekksmeny – må logg…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
 1. Pålogging – ny url
 2. Noen endrede grafiske elementer, men ikke noe vesentlig
 3. Noe endret brukergrensesnitt for å bedre ytelsen i IE8
 4. Bytte mellom rolle i en nedtrekksmeny – må logge på importsentralen ved bytte av rolle
 5. ”Logg av” - knappen er fjernet og man må logge av fra samme meny som man kan endre roller – dette er det bedt om endringsønske
 6. Fordeling – leder kan igjen fordele både inngående og utgående journalposter fra resultatvisningsbildet ved menyvalget ”fordel”. Kopier bør fordeles fra fanen ”interne mottakere, avsender/mottaker. Alternativt må man velge ”fordel” for kopier av interne notater, og ”rediger” for brev, men det er noen ulemper ved dette 1.
 7. Valget ”oppdater data i ephorte” er fjernet. Automatisert. Det innebærer at endringer av dokumentdato i dokument vil vises i metadata for journalposten, og at tittelen vil endres for dokumentivå (ikke innholdsfeltet for journalposten).
 8. Igjen mulig for arkivarer å knytte vedlegg til journalførte journalposter
 9. Merking av flere journalposter for masseoppdatering forsvinner etter journalføring
 10. Igjen mulig for alle brukere å lenke mellom saker/journalposter/dokumenter
 11. Pix-edit – må over på dette
 12. Kun lov til å velge ett hoveddokument ved importering av epost
 13. Mulig å skjerme innholdsfelt ved import av epost
 14. Vær obs på ikke å blande merk tekst som skjermet og merking av personnavn. Det siste er kun ift OEP
 15. Ved endring fra status E til J er det nå mulig også endringer av mottakere bli lagret
 16. Det er lagt inn sperre slik at adm.enhet på en sak ikke kan endres til en enhet saksansvarlig ikke har en rolle knyttet til
 17. Vedlegg uten tilgangskode tas med i offentlig versjon av møteinnkalling
 18. Søkeresultat viser at flere poster finnes – når maksimalt antall poster er nådd
 19. Det er ikke mulig å opprette tekstdokument uten mottaker er registrert. Gjør oppmerksom på at journalposten opprettes for doktype U, N og X. Rediger journalpost på nytt og sett inn mottaker – velg Lage og nytt dokument.
 20. Ny tabell for søkeresultat vises med 25 poster om gangen. Det er mulig å velge opp til 50 i page size meny. Default verdi kan endres i ephorte.config
 21. Det er mulig å registrere interne mottakere på mappedokumenter (dokumenttype Y)
 22. Ved import av e-post blir saksansvarlig automatisk utfylt. Er det en annen som er saksbehandler på journalpost må informasjonen endres før import. (Saksbehandlere/leder har foreløpig ikke mulig å importere e-post til saker hvor andre er saksansvarlig)
 23. Saksprotokoll blir (fra versjon 2009.3) konverter til PDF ved status G -godkjent . Det erekstremt viktig at protokoll ikke låses før alt er ferdig protokollert og sjekket. Når status er BE på sakskart og G på saksprotokoll starter konvertering til pdf i bakgrunnen. Det er ikke redigeringsmulighet på pdf saksprotokoller!
 24. Møtedokument – ny kolonne viser tilgangskode i listevisningen slik at det er lettere å se manglende tilgangskoder
 25. Leserettigheter er innskjerpet for person med rolle leder eller arkivar og fungerer nå separat for sak og journalpost. Dette gjelder når de autorisert for tilgangskode H for egen adm.enhet (adm.enhet A). De får da ikke leserettigheter til journalpost med tilgangskode H tilhørende adm.enhet B i en saksmappe tilhørende adm.enhet A.
 26. Arbeidsbildet oppdateres ikke alltid etter en statusendring for journalposten. Bildet kan derfor bli hengende igjen og vise "under arbeid" selv om journalposten er ferdigstilt eller sendt til godkjenning
 27. En person vil ikke få lesetilgang til sakens journalposter i egenskap av å være saksansvarlig. Vedkommenede må være autorisert for tilgangskode for den administrative enheten som er registert på journalposten. Denne regelen gjelder uavhengig hvilken rolle som person er logget på med.