Brukerveiledninger i ePhorte

ePhorte er Universitetet i Bergen sitt elektroniske saksbehandlings-og arkivsystem.

Under finner du rollespesifikke veiledninger i bruk av ePhorte.