Forskjell mellom versjoner av «Dokumentsenter 1»

 
(80 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 5: Linje 5:
  
  
'''Dokumentsenter 1 - Sentraladministrasjonen'''
+
== Seksjon for dokumentasjonsforvaltning ==
  
  
== '''For brukerstøtte ring '''83939''' ==
+
Seksjon for dokumentasjonsforvaltning er en seksjon underlagt HR. Seksjon for dokumentasjonsforvaltning er Universitetet i Bergen sitt sentrale postmottak og arkiv og har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet. Vi har ansvar for systemforvaltning og utvikling av UiB sitt elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem, og generelle saksbehandlingsrutiner, samt drifts- og opplæringsoppgaver knyttet til dette.  Vi forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948.  Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen.
'''Ansatte''':
+
 
 +
 
 +
=== Seksjon for dokumentasjonsforvaltning har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:===
 +
 
 +
==== Sentraladministrasjonen====
 +
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
 +
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
 +
*2150 - [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen]
 +
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsadministrativ avdeling (FA)]
 +
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
 +
*2180 - [http://www.uib.no/ua Studieadministrativ avdeling (SA)]
 +
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)] og [http://www.uib.no/hms HMS seksjonen]
 +
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
 +
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]
 +
 
 +
====Universitetsmuseet i Bergen====
 +
*3410 - [http://www.uib.no/universitetsmuseet Universitetsmuseet i Bergen] med avdelinger
 +
 
 +
====Fakulteter====
 +
*1201 - [http://www.uib.no/matnat Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet]
 +
*1301 - [http://www.uib.no/mof Det medisinske fakulet med institutter]
 +
*1501 - [http://www.uib.no/sv Det samfunnsvitenskapelige fakultet]
 +
 
 +
*1101 - [http://www.uib.no/hf De humanistiske fakultet]
 +
 
 +
*1600 - [http://www.uib.no/jur Det juridiske fakultet]
 +
*1700 - [http://www.uib.no/psyfa Det psykologiske fakultet med institutter]
 +
*1800 - [http://www.uib.no/kmd Fakultet for kunst, musikk og design]
 +
 
 +
=== Ansatte ===
 
{| style="width:75%; height:85px" border=""; "background:#F8F8FF; color:black"  
 
{| style="width:75%; height:85px" border=""; "background:#F8F8FF; color:black"  
  
 
|-
 
|-
| [mailto:arne.ramslien@udir.uib.no Arne R. Ramslien]
+
 
| arkivlder
+
| [mailto:terje.askvik@uib.no Terje Askvik]  
| Tlf: 55582005
+
| arkivleder
 +
| Tlf: 555 83481
 +
 
 
|-
 
|-
| [mailto:ingvild.bjelland@udir.uib.no Ingvild Bjelland]  
+
 
 +
| [mailto:ingvild.bjelland@uib.no Ingvild Bjelland]
 +
| rådgiver
 +
| Tlf: 555 82037
 +
|-
 +
| [mailto:hilde.roksund@uib.no Hilde Sunniva Røksund]
 +
| seniorkonsulent
 +
| Tlf: 555 83033
 +
|-
 +
| [mailto:ingrid.toft@uib.no Ingrid Marie Toft]
 
| førstekonsulent
 
| førstekonsulent
| Tlf: 55582037
+
| Tlf: 555 83171
 
|-
 
|-
| [mailto:ingrid.toft@udir.uib.no Ingrid Marie Toft]
+
| [mailto:frode.hansen@uib.no Frode Gishu Hansen]
 
| førstekonsulent
 
| førstekonsulent
| Tlf: 55583171
+
| Tlf: 555 82006
 
|-
 
|-
| [mailto:frode.hansen@eia.uib.no Frode Gishu Hansen]
+
| [mailto:kjersti.Dahle@uib.no Kjersti Dahle]
 
| førstekonsulent
 
| førstekonsulent
| Tlf: 55582006
+
| Tlf: 555 83651
 
|-
 
|-
| [mailto:siri.hoff@udir.uib.no Siri Jannicke Wasa Hoff] (permisjon)
+
| [mailto:alice.grenasberg@uib.no Alice Irene Grenasberg]
 
| førstekonsulent
 
| førstekonsulent
| Tlf:  
+
| Tlf: 555 86486
 
|-
 
|-
| [mailto:ingvild.bratteteig@hf.uib.no Ingvild Lotsberg Bratteteig]
+
| [mailto:marianne.gubberud@uib.no Marianne Tyse Gubberud]  
| konsulent (50 %) - historiske arkiv
+
| førstekonsulent
 +
| Tlf: 555 82013
 
|-
 
|-
| [mailto:nina.farahi@adm.uib.no Nina Farahi]
+
| [mailto:Jane.Hauso@uib.no Jane Fredstad Hauso]  
 
| førstekonsulent
 
| førstekonsulent
| Tlf: 55582004
+
| Tlf: 555 89390
 
|-
 
|-
| [mailto:kjersti.Dahle@adm.uib.no Kjersti Dahle]
+
| [mailto:Robert.kjergard@uib.no Robert Kjærgard]  
 
| førstekonsulent
 
| førstekonsulent
| Tlf: 55583651
+
| Tlf: 555 82037
 
|-
 
|-
 +
| [mailto:Anja.Ibsen@uib.no Anja Ibsen]
 +
| seniorkonsulent
 +
| Tlf: 555 86482
 +
|-
 +
| [mailto:Janicke.Berg-Hansen@uib.no Janicke Berg-Hansen]
 +
| førstekonsulent
 +
| Tlf: 555 89051
 +
|-
 +
| [mailto:Heidi.Vangen@uib.no Heidi Terese Vangen]
 +
| førstekonsulent
 +
| Tlf: 40482892
 +
|-
 +
  
|}
+
|}<br>
  
'''Postadresse''':<br>
+
'''Postadresse sentraladministrasjonen og Universitetsmuseet i Bergen''':<br>
 
Postboks 7800<br>
 
Postboks 7800<br>
 
5020 BERGEN
 
5020 BERGEN
Linje 53: Linje 107:
 
'''Epost''':<br>  
 
'''Epost''':<br>  
 
[mailto:post@uib.no post@uib.no]
 
[mailto:post@uib.no post@uib.no]
 +
 +
<br>
 +
 +
'''Postadresse Det medisinske fakultet''':<br>
 +
Postboks 7804<br>
 +
5020 BERGEN
 +
 +
'''Epost''':<br>
 +
[mailto:post@med.uib.no post@med.uib.no]
 +
 +
 +
'''Postadresse Det juridiske fakultet''':<br>
 +
Postboks 7806<br>
 +
5020 BERGEN
 +
 +
'''Epost''':<br>
 +
[mailto:post@jurfa.uib.no post@jurfa.uib.no]
 +
 +
 +
'''Postadresse Det psykologiske fakultet''':<br>
 +
Postboks 7807<br>
 +
5020 BERGEN
 +
 +
'''Epost''':<br>
 +
[mailto:post@psfyfa.uib.no post@psyfa.uib.no]
  
  
'''Dokumentsenter 1 har journalansvar for følgende enheter:'''
+
'''Postadresse Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet''':<br>
 +
Postboks 7803<br>
 +
5020 BERGEN
  
*1930 - [http://www.uib.no/ok Odontologisk universitetsklinikk]
+
'''Epost''':<br>
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
+
[mailto:post@mnfa.uib.no post@mnfa.uib.no]
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
+
 
*2140 - [http://www.uib.no/hms HMS seksjonen]
+
<br>
*2150 - [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen]
+
 
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsadministrativ avdeling (FA)]
+
'''Postadresse Det humanistiske fakultet''':<br>
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
+
Postboks 7805<br>
*2180 - [http://www.uib.no/ua Studieadministrativ avdeling (SA)]
+
5020 BERGEN
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)]
+
 
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
+
'''Epost''':<br>
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]
+
[mailto:post@hf.uib.no post@hf.uib.no]
*3410 - [http://www.uib.no/bergenmuseum Bergen Museum] med avdelinger
+
 
 +
<br>
 +
 
 +
'''Postadresse Det samfunnsvitenskapelige fakultet''':<br>
 +
Postboks 7802<br>
 +
5020 BERGEN
 +
 
 +
'''Epost''':<br>
 +
[mailto:post@svfa.uib.no post@svfa.uib.no]
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
'''Postadresse Fakultet for Kunst, Musikk og Design''':<br>
 +
Postboks 7800<br>
 +
5020 BERGEN
 +
 
 +
'''Epost''':<br>
 +
[mailto:post@kmd.uib.no post@kmd.uib.no]
 +
 
 +
__NOTOC__
 +
 
 +
 
 +
[[Kategori:Kontakt Dokumentsenter 1]]
 +
 
 +
 
 +
| width="29%" style="vertical-align:top" |
 +
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 0px; border-left: 3px dotted #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
 +
 
 +
{{:Kontakt Dokumentsenter 1}}

Nåværende revisjon fra 4. jan. 2018 kl. 12:08


Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning er en seksjon underlagt HR. Seksjon for dokumentasjonsforvaltning er Universitetet i Bergen sitt sentrale postmottak og arkiv og har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet. Vi har ansvar for systemforvaltning og utvikling av UiB sitt elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem, og generelle saksbehandlingsrutiner, samt drifts- og opplæringsoppgaver knyttet til dette. Vi forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen.


Seksjon for dokumentasjonsforvaltning har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:

Sentraladministrasjonen

Universitetsmuseet i Bergen

Fakulteter

Ansatte

Terje Askvik arkivleder Tlf: 555 83481
Ingvild Bjelland rådgiver Tlf: 555 82037
Hilde Sunniva Røksund seniorkonsulent Tlf: 555 83033
Ingrid Marie Toft førstekonsulent Tlf: 555 83171
Frode Gishu Hansen førstekonsulent Tlf: 555 82006
Kjersti Dahle førstekonsulent Tlf: 555 83651
Alice Irene Grenasberg førstekonsulent Tlf: 555 86486
Marianne Tyse Gubberud førstekonsulent Tlf: 555 82013
Jane Fredstad Hauso førstekonsulent Tlf: 555 89390
Robert Kjærgard førstekonsulent Tlf: 555 82037
Anja Ibsen seniorkonsulent Tlf: 555 86482
Janicke Berg-Hansen førstekonsulent Tlf: 555 89051
Heidi Terese Vangen førstekonsulent Tlf: 40482892

Postadresse sentraladministrasjonen og Universitetsmuseet i Bergen:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@uib.no


Postadresse Det medisinske fakultet:
Postboks 7804
5020 BERGEN

Epost:
post@med.uib.no


Postadresse Det juridiske fakultet:
Postboks 7806
5020 BERGEN

Epost:
post@jurfa.uib.no


Postadresse Det psykologiske fakultet:
Postboks 7807
5020 BERGEN

Epost:
post@psyfa.uib.no


Postadresse Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
Postboks 7803
5020 BERGEN

Epost:
post@mnfa.uib.no


Postadresse Det humanistiske fakultet:
Postboks 7805
5020 BERGEN

Epost:
post@hf.uib.no


Postadresse Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Postboks 7802
5020 BERGEN

Epost:
post@svfa.uib.no


Postadresse Fakultet for Kunst, Musikk og Design:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@kmd.uib.no


  • Brukerstøttetelefon: 8-3939
  • Registrer henvendelse: bs.uib.no / Issue-tracker (krever innlogging)
  • E-post: post@uib.no
  • Besøksadresse: Besøksadresse: Christiesgate 18
  • Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen