Forskjell mellom versjoner av «Dokumentsenter 1»

Linje 42: Linje 42:
 
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
 
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
 
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
 
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
*2140 - [http://www.uib.no/hms HMS seksjonen (BHT)]
+
*2140 - [http://www.uib.no/hms HMS seksjonen]
*2150 - [http://www.uib.no/form Formidlingsavdelingen]
+
*2150 - [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen]
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsavdelingen]
+
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsadministrativ avdeling (FA)]
 
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
 
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
*2180 - [http://www.uib.no/ua Utdanningsavdelingen]
+
*2180 - [http://www.uib.no/ua Studieadministrativ avdeling (SA)]
 
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)]
 
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)]
 
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
 
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
 
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]
 
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]

Revisjonen fra 1. nov. 2010 kl. 12:05


Dokumentsenter 1 - Sentraladministrasjonen

Ansatte:

Arne R. Ramslien arkivlder Tlf: 55582005
Ingvild Bjelland førstekonsulent Tlf: 55582037
Ingrid Marie Toft førstekonsulent Tlf: 55583171
Frode Gishu Hansen førstekonsulent Tlf: 55582006

Postadresse:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@uib.no


Dokumentsenter 1 har journalansvar for følgende enheter: