Forskjell mellom versjoner av «Dokumentsenter 1»

Linje 64: Linje 64:
 
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
 
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
 
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
 
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
*2140 - [http://www.uib.no/hms HMS seksjonen]
 
 
*2150 - [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen]
 
*2150 - [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen]
 
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsadministrativ avdeling (FA)]
 
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsadministrativ avdeling (FA)]
 
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
 
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
 
*2180 - [http://www.uib.no/ua Studieadministrativ avdeling (SA)]
 
*2180 - [http://www.uib.no/ua Studieadministrativ avdeling (SA)]
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)]
+
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)] og[http://www.uib.no/hms HMS seksjonen]
 
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
 
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
 
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]
 
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]
 
*3410 - [http://www.uib.no/bergenmuseum Bergen Museum] med avdelinger
 
*3410 - [http://www.uib.no/bergenmuseum Bergen Museum] med avdelinger

Revisjonen fra 21. feb. 2012 kl. 10:07


Dokumentsenter 1 - Sentraladministrasjonen


Ring 83939 for brukerstøtte og spørsmål om ephorte

Ansatte:

Arne R. Ramslien arkivleder Tlf: 555 82005
Ingvild Bjelland seniorkonsulent Tlf: 555 82037
Ingrid Marie Toft førstekonsulent Tlf: 555 83171
Frode Gishu Hansen førstekonsulent Tlf: 555 82006
Siri Jannicke Wasa Hoff førstekonsulent (permisjon)
Ingvild Lotsberg Bratteteig konsulent (50 %) - historiske arkiv
Nina Farahi førstekonsulent Tlf: 555 82004
Kjersti Dahle førstekonsulent Tlf: 555 83651
Monica Idarsdatter Johansen førstekonsulent (engasjement) Tlf: 555 83966

Postadresse:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@uib.no


Dokumentsenter 1 har journalansvar for følgende enheter: