Forskjell mellom versjoner av «Dokumentsenter 1»

Linje 56: Linje 56:
 
|-
 
|-
 
| [mailto:ingvild.bjelland@udir.uib.no Ingvild Bjelland]  
 
| [mailto:ingvild.bjelland@udir.uib.no Ingvild Bjelland]  
| seniorkonsulent
+
| seniorkonsulent (permisjon)
 
| Tlf: 555 82037
 
| Tlf: 555 82037
 
|-
 
|-

Revisjonen fra 30. apr. 2014 kl. 09:42


Dokumentsenter 1

Dokumentsenter 1 er en seksjon ved Universitetsdirektørens kontor. Dokumentsenteret er Universitetet i Bergen sitt sentrale postmottak og arkiv og har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet. Vi har ansvar for systemforvaltning og utvikling av UiB sitt elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem, og generelle saksbehandlingsrutiner, samt drifts- og opplæringsoppgaver knyttet til dette. Vi forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen.Dokumentsenter 1 har arkiv- og journalansvar for følgende enheter

SentraladministrasjonenUniversitetsmuseet i BergenFakulteterAnsatte

Arne R. Ramslien arkivleder Tlf: 555 82005
Ingvild Bjelland seniorkonsulent (permisjon) Tlf: 555 82037
Ingrid Marie Toft førstekonsulent Tlf: 555 83171
Frode Gishu Hansen førstekonsulent Tlf: 555 82006
Siri Jannicke Wasa Hoff førstekonsulent Tlf: 555 82216
Ingvild Lotsberg Bratteteig konsulent (50 %) - historiske arkiv
Kjersti Dahle førstekonsulent Tlf: 555 83651
Hilde Røksund seniorkonsulent Tlf: 555 83033
Alice Grenasberg førstekonsulent Tlf: 555 86486
Marianne Tyse Gubberud førstekonsulent Tlf: 555 82013


Postadresse sentraladministrasjonen og Universitetsmuseet i Bergen:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@uib.no

Postadresse Det medisinsk- odontologiskefakultet:
Postboks 7804
5020 BERGEN

Epost:
post@mofa.uib.no


Postadresse Det juridiske fakultet:
Postboks 7806
5020 BERGEN

Epost:
post@jurfa.uib.no


Postadresse Det psykologiske fakultet:
Postboks 7807
5020 BERGEN

Epost:
post@psyfa.uib.no