Dokumentsenter 1

Revisjon per 29. sep. 2014 kl. 11:48 av Fsfan (diskusjon | bidrag)


Dokumentsenter 1

Dokumentsenter 1 er en seksjon ved Universitetsdirektørens kontor. Dokumentsenteret er Universitetet i Bergen sitt sentrale postmottak og arkiv og har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet. Vi har ansvar for systemforvaltning og utvikling av UiB sitt elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem, og generelle saksbehandlingsrutiner, samt drifts- og opplæringsoppgaver knyttet til dette. Vi forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen.


Dokumentsenter 1 har arkiv- og journalansvar for følgende enheter

SentraladministrasjonenUniversitetsmuseet i BergenFakulteterAnsatte

Arne R. Ramslien arkivleder Tlf: 555 82005 / Mob.tlf: 45245549
Ingvild Bjelland seniorkonsulent (permisjon) Tlf: 555 82037
Robert Kjærgard førstekonsulent(vikar) Tlf: 555 82037
Ingrid Marie Toft førstekonsulent Tlf: 555 83171
Frode Gishu Hansen førstekonsulent Tlf: 555 82006
Siri Jannicke Wasa Hoff førstekonsulent Tlf: 555 82216
Ingvild Lotsberg Bratteteig konsulent (50 %) - historiske arkiv
Kjersti Dahle førstekonsulent Tlf: 555 83651
Hilde Røksund seniorkonsulent Tlf: 555 83033
Alice Irene Grenasberg førstekonsulent Tlf: 555 86486
Marianne Tyse Gubberud førstekonsulent Tlf: 555 82013


Postadresse sentraladministrasjonen og Universitetsmuseet i Bergen:
Postboks 7800
5020 BERGEN

Epost:
post@uib.no

Postadresse Det medisinsk- odontologiskefakultet:
Postboks 7804
5020 BERGEN

Epost:
post@mofa.uib.no


Postadresse Det juridiske fakultet:
Postboks 7806
5020 BERGEN

Epost:
post@jurfa.uib.no


Postadresse Det psykologiske fakultet:
Postboks 7807
5020 BERGEN

Epost:
post@psyfa.uib.no


  • Brukerstøttetelefon: 8-3939
  • Registrer henvendelse: bs.uib.no / Issue-tracker (krever innlogging)
  • E-post: post@uib.no
  • Besøksadresse: Besøksadresse: Christiesgate 18
  • Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen