Forskjell mellom versjoner av «Dokumentsenter 4»

Linje 7: Linje 7:
  
 
[mailto:hilde.roksund@mofa.uib.no Hilde Røksund]<br>
 
[mailto:hilde.roksund@mofa.uib.no Hilde Røksund]<br>
Seniorkonsulent<br>
+
seniorkonsulent<br>
 
Tlf: 55583033<br>
 
Tlf: 55583033<br>
  

Revisjonen fra 3. jan. 2011 kl. 08:13

Ansatte:

Hilde Røksund
seniorkonsulent
Tlf: 55583033

Alice Grenasberg
førsteonsulent
Tlf: 55586486

Dokumentsenter 4 har journalansvar for følgende enheter:

 • 1301 - Det Medisinsk Odontologiske fakultet
 • 1302 - Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest
 • 1314 - Institutt for biomedisin
 • 1315 - Gades institutt
 • 1316 - Institutt for kirurgiske fag
 • 1317 - Institutt for indremedisin
 • 1318 - Institutt for klinisk medisin
 • 1319 - Institutt for klinisk odontologi
 • 1344 - Senter for internasjonal helse
 • 1357 - Institutt for samfunnsmedisinske fag
 • 1981 - Senter for farmasi