Forskjell mellom versjoner av «Dokumentsenter 4»

Linje 26: Linje 26:
 
*1344 - Senter for internasjonal helse
 
*1344 - Senter for internasjonal helse
 
*1357 - Institutt for samfunnsmedisinske fag
 
*1357 - Institutt for samfunnsmedisinske fag
 +
*1981 - [http://www.uib.no/farmasi/artikler/2009/02/senter-for-farmasi Senter for farmasi] 
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 3. jan. 2011 kl. 08:06

Ansatte:

Hilde Røksund
Seniorkonsulent
Tlf: 55583033

Sigmund Knag
Konsulent
Tlf: -

Dokumentsenter 4 har journalansvar for følgende enheter:

 • 1301 - Det Medisinsk Odontologiske fakultet
 • 1302 - Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest
 • 1314 - Institutt for biomedisin
 • 1315 - Gades institutt
 • 1316 - Institutt for kirurgiske fag
 • 1317 - Institutt for indremedisin
 • 1318 - Institutt for klinisk medisin
 • 1319 - Institutt for klinisk odontologi
 • 1344 - Senter for internasjonal helse
 • 1357 - Institutt for samfunnsmedisinske fag
 • 1981 - Senter for farmasi