Dokumentsenter 5

Revisjon per 3. apr. 2009 kl. 11:44 av Kty032 (diskusjon | bidrag)

Janicke Berg-Hansen Dahl
Konsulent
Tlf: 55589151

Kjetil Utvik Harkestad Øyvind Straume

  • 1101 - Det Humanistiske fakultet
  • 1120 - Institutt for fremmedspråk
  • 1121 - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)
  • 1122 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
  • 1162 - Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
  • 1164 - Griegakademiet, Institutt for musikk
  • 1174 - Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
  • 1175 - Senter for vitenskapsteori (SVT)
  • 1916 - Senter for middelalderstudier (CMS)