EPhorte og Windows 7, Office 2010


Når du er ferdig å redigere i et tekstdokument klikker du på vanlig måte "tilbake til ePhorteweb" - imidlertid er denne knappen gjemt bak Add-Ins dersom en benytter Windows 7, Office 2010:


Add-Ins2.JPG

Skrive et brev eller internt notat

Klikk tilbake til ePhorteweb

  • Vil du lagre endringer, svar ja
  • Klikk ”Utfør”
  • Skal dokumentet godkjennes velg enkelgodkjenning eller sekvensiell godkjenning
  • Hvis dokumentet ikke skal godkjennes
  • Endre status på journalposten fra R – Reservert til F-Ferdig som betyr at arkivet journalfører dokumentet (setter det til status J) og legger det ut på offentlig journal.
  • Dokumentet er nå ferdigstilt (status F) og det har fått et dokumentnummer.


Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte