Enkel godkjenning

Revisjon per 8. aug. 2014 kl. 15:02 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)Enkel godkjenning - for saksbehandler

Enkel godkjenning brukes når det kun er en leder som skal godkjenne journalposten.


Klikk på journalpostikonet
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
velg rediger, sett inn navnet på den som skal godkjenne i feltet "Godkjennes av" og fortsett på vanlig måte som når du lager en ny journalpost.

Opprett/ Rediger journalpost


Saksbehandler kan sette på godkjenner samt endre status til "G - Til godkjenning" samtidig med lagring av dokumentet, hak av på "Til godkjenning", samt sette inn godkjenner slik:


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Klikk på "Utfør" - dokumentet er nå sendt til enkel godkjenning.


En kan også sende til godkjenning via redigeringsbildet for journalposten: klikk på journalpostikonet og endre journalstatus fra "R - Reservert" til status "G - Til godkjenning", klikk så lagre.


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Dokumentet er nå sendt til enkel godkjenning.


Oppfølging og ferdigstilling


I Venstremeny under "Sendt til godkjenning", "Godkjente journalposter" eller "Ikke-godkjente journalposter", i saksbehandlersøket, vil du finne igjen dokumentet.


Dersom leder har kommentarer og endringsønsker for dokumentet, følger saksbehandler opp disse og setter status tilbake til "G - Til godkjenning", slik at leder igjen kan godkjenne den endelige versjonen av dokumentet.


Når alle dokument er ferdigstilt skal journalposten settes til status "F - Ferdig", saksbehandler er selv ansvarlig for at ferdigstilte journaposter ikke blir hengende igjen i status "R - Reservert".
Enkel godkjenning for leder

Enkel godkjenning for leder brukes når det kun er en leder som skal godkjenne dokumentet.


Leder finner dokumenter som er sendt til godkjenning under "Godkjenning av journalposter" i sitt Ledersøk, i Venstremeny.


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Dokumentet åpnes for lesing på vanlig måte. Dersom leder ikke skal endre på dokumentet men ønsker å godkjenne det slik det står klikker en på Journapostikonet
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
og velger "Godkjenn/Returner" fra nedfallsmenyen, klikk så lagre.


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Dokumentet er nå godkjent og finnes igjen under "Journalposter jeg har godkjent" i ledersøket. Her finnes de siste 14 dagers godkjente dokumenter.

Dokument som ikke godkjennes


Velg "Godkjenn/Returner" fra nedfallsmenyen, fjern avhakingen ved "Godkjenner" og skriv inn eventuelle merknader til saksbehandler i feltet. Husk å hake av for "Ta vare på E-postmeldingen som merknad til journalposten", klikk så lagre.


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Dokumentet settes nå automatisk tilbake til status "R- Reservert" slik at saksbehandler kan utføre nødvendige endringer.

Tilføyelser og endringer i dokument teksten


Endringer i dokument teksten gjøres via "Rediger teksdokument" i nedfallsmenyen, i "Godkjenning av journalposter" søkebildet.


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Her kan leder redigere i dokumentet på vanlig måte og så sette jp-en til F-Ferdig. Dokumentet sjekkes inn i ePhorte på vanlig måte Opprett/ Rediger journalpost.

Alternativt kan en sende dokumentet tilbake til saksbehandler med utheving av de endringer en har tilføyd ved å benytte Word-funskjonaliteten "Spor endringer" fra Verktøy menyen, når tekstdokumentet åpnes (slik merkes tekstendringene med en annen farge). Dokumentet sjekkes inn i ePhorte på vanlig måte Opprett/ Rediger journalpost. Ved dette alternativet avslutter leder med å sette dokumentet i status "R - Reservert" - slik kan saksbehandler oppdatere dokumentet med de siste endringene, før saksbehandler igjen setter dokumentet til status "G - Til godkjenning" og leder godkjenner via "Godkjenn/Returner".