Enkel godkjenning for saksbehandler

Revisjon per 17. mar. 2010 kl. 12:25 av Kty032 (diskusjon | bidrag)

Enkel godkjenning brukes når det kun er en leder som skal godkjenne journalposten.

Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG velg rediger, sett inn navnet på den som skal godkjenne i feltet "Godkjennes av" og fortsett på vanlig måte som når du lager en ny journalpost. Opprett/ Rediger journalpost


Når tekstdokumentet er ferdig utarbeidet og klart til å sendes til leder, klikk på journalpostikonet og endre journalstatus fra "R - Reservert" til status "G - Til godkjenning", klikk så lagre.


GodkjenningG.JPG


Dokumentet er nå sendt til enkel godkjenning.


Saksbehandler kan også sette på godkjenner samt endre status til "G - Til godkjenning" samtidig med lagring av dokumentet, hak av på "Til godkjenning", samt sette inn godkjenner slik:


Send på godkjenning utfør.jpg


Hak av på "Oppdater data i ePhorte" og klikk på "Utfør" - dokumentet er nå sendt til enkel godkjenning.


Oppfølging og ferdigstilling

I Venstremeny under "Sendt til godkjenning", "Godkjente journalposter" eller "Ikke-godkjente journalposter", i saksbehandlersøket, vil du finne igjen dokumentet.


Dersom leder har kommentarer og endringsønsker for dokumentet, følger saksbehandler opp disse og setter status tilbake til "G - Til godkjenning", slik at leder igjen kan godkjenne den endelige versjonen av dokumentet.


Når alle dokument er ferdigstilt skal journalposten settes til status "F - Ferdig", saksbehandler er selv ansvarlig for at ferdigstilte journaposter ikke blir hengende igjen i status "R - Reservert".


Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte