Forskjell mellom versjoner av «Fordele journalposter»

Linje 22: Linje 22:
  
 
'''Fordeling av kopier'''
 
'''Fordeling av kopier'''
Fordeling av notater
 
 
  
 +
Kopier av notater (N,X) fordeles som følger:
 
#Klikk søket ''Ufordelte kopier'' i ledersøket i [[Venstremeny|venstremenyen]]
 
#Klikk søket ''Ufordelte kopier'' i ledersøket i [[Venstremeny|venstremenyen]]
#Klikk på journalpostikontet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]]og velg Fordel fra menyen
+
#Klikk på journalpostikontet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]]tilhørende det notatet du skal fordele og velg Fordel fra menyen.
 
#Skriv inn initialene til saksbehandleren som skal ha kopien i feltet til venstre for din administrative enhet, der det står ''"[Ufordelt] - Ikke fordelt til saksbehandler"''. Du kan også gi personer eller andre enheter kopi av notatet ved å føye dem i ei ny rad.
 
#Skriv inn initialene til saksbehandleren som skal ha kopien i feltet til venstre for din administrative enhet, der det står ''"[Ufordelt] - Ikke fordelt til saksbehandler"''. Du kan også gi personer eller andre enheter kopi av notatet ved å føye dem i ei ny rad.
 
#Klikk Lagre
 
#Klikk Lagre
  
#Klikk søket ''Ufordelte kopier" i ledersøket i [[Venstremeny|venstremenyen]]
+
 
#Klikk på journalpostens tittel (blå tekst/hyperlenken) under ''innhold'' i [[Inndelingen av skjermen|søk/resultatvinduet]]. Journalposten hentes fram [[Inndelingen av skjermen|detaljevisningsbildet]].
+
Kopier av inngående og utgådende brev skjer som følger:
#Klikk på arkfanen ''Avsender/Mottaker'' (for inngående og utgående brev) eller ''Interne mottakere'' (for interne notater).  Denne arkfanen viser mottakerne/kopimottakerne av en journalpost
+
#Klikk søket ''Ufordelte kopier'' i ledersøket i [[Venstremeny|venstremenyen]]
#Klikk på mottakerikonet[[Bilde:Mottakerikon.JPG]] til venstre for der det står ufordelt for din enhet og velg Rediger intern mottaker fra menyen
+
#Klikk på journalpostikontet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]]tilhørende det brevet du skal fordele og velg "Rediger" fra menyen. v(valget "fordel" er grået ut for inngående og utgående brev)
#Skriv inn initialene til den personen du vil gi en kopi
+
#Klikk på arkfanen "interne kopimottakere"
 +
#Skriv inn initialene til saksbehandleren som skal ha kopien i feltet til venstre for din administrative enhet, der det står ''"[Ufordelt] - Ikke fordelt til saksbehandler"''. Du kan også gi personer eller andre enheter kopi av notatet ved å føye dem i ei ny rad.
 
#Klikk Lagre
 
#Klikk Lagre
 
 
  
  

Revisjonen fra 31. jul. 2009 kl. 09:27

Under revisjon

Journalposter sendes ofte ufordelt i ePhorte. Det innebærer at ingen har fått ansvaret for oppfølging av et brev eller notat. Fordeling av post til saksbehandlernse er et lederansvar. Både post hvor enheten er hovedmottaker og kopimottaker må fordeles. Fordeling skjer gjennom søkene "ufordelte brev", "ufordelte notater" og "ufordelte kopier".


Fordeling av notaer

 1. Klikk søket Ufordelte notater i ledersøket i venstremenyen
 2. Klikk på journalpostikontet Journalpostikon.JPGog velg Fordel fra menyen
 3. Skriv inn initialene til saksbehandleren som skal ha oppfølgingsansvaret i feltet til venstre for din administrative enhet, der det står "[Ufordelt] - Ikke fordelt til saksbehandler". Du kan også gi personer eller andre enheter kopi av notatet ved å føye dem i ei ny rad.
 4. Klikk Lagre


Fordeling av inngående brev

 1. Klikk søket Ufordelte brev i ledersøket i venstremenyen
 2. Klikk på journalpostikontet Journalpostikon.JPGog velg Fordel fra menyen
 3. Skriv inn initialene til saksbehandleren som skal ha oppfølgingsansvaret i feltet saksbehandler. Du kan også gi personer eller andre enheter kopi av brevet/notatet i arkfanen interne mottakere. Skriv inn eventuelle merknader og huk av slik at denne lagres.
 4. Klikk Lagre


Fordeling av kopier

Kopier av notater (N,X) fordeles som følger:

 1. Klikk søket Ufordelte kopier i ledersøket i venstremenyen
 2. Klikk på journalpostikontet Journalpostikon.JPGtilhørende det notatet du skal fordele og velg Fordel fra menyen.
 3. Skriv inn initialene til saksbehandleren som skal ha kopien i feltet til venstre for din administrative enhet, der det står "[Ufordelt] - Ikke fordelt til saksbehandler". Du kan også gi personer eller andre enheter kopi av notatet ved å føye dem i ei ny rad.
 4. Klikk Lagre


Kopier av inngående og utgådende brev skjer som følger:

 1. Klikk søket Ufordelte kopier i ledersøket i venstremenyen
 2. Klikk på journalpostikontet Journalpostikon.JPGtilhørende det brevet du skal fordele og velg "Rediger" fra menyen. v(valget "fordel" er grået ut for inngående og utgående brev)
 3. Klikk på arkfanen "interne kopimottakere"
 4. Skriv inn initialene til saksbehandleren som skal ha kopien i feltet til venstre for din administrative enhet, der det står "[Ufordelt] - Ikke fordelt til saksbehandler". Du kan også gi personer eller andre enheter kopi av notatet ved å føye dem i ei ny rad.
 5. Klikk Lagre