Godkjenningsrunde

Revisjon per 11. sep. 2014 kl. 11:24 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)


Godkjenningsrunde - saksbehandlerGodkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne et internt eller eksternt brev (en journalpost).

Det er tre viktige hovedmomenter i prosessen som må finne sted.


1. Gi leder skrivetilgang

Journalpostens status er R, noe som gjør at dine ledere ikke kan lese dokument(et)(ene). For å gi dem tilgang til å redigere i dokumentet går du fram slik:

 • Klikk på journalpostikonet
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  og velg Funksjoner og Lag tilgangsgruppe fra menyen
 • Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne dokument(et)(ene) og huk av i avhukingsboksen skrivetilgang
 • Klikk lagre

2. Sende på godkjenningsrunde

 • Klikk på journalpostikonet
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  og velg send på godkjenningsrunde fra menyen
 • Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne journalposten i den rekkefølgen det skal godkjennes i
 • Klikk lagre


3. Ferdigstille journalposten

Når dine ledere har godkjent dokumentet får du opp "Ny godkjenningsoppgave" i venstremenyen "Godkjenningsrunde".

 • Klikk på Ny godkjenningsoppgave. Oppgaven "Kontroller godkjenning av..." vises i detaljbildet i ePhorte
 • Hvis alt er ok, gå på fanen som heter dokumentflyt, klikk på ikonet
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  (den nederste linjen i flyten med ditt navn på) og velg så Marker som fullført fra menyen
 • Til slutt må du redigere journalposten, endre journalpostens status til F og lagre


Når ledere har godkjent dokumentet elektronisk, kan dokumentet sendes ut av organisasjonen. Det er ikke lengre nødvendig med skriftlig godkjenning.


Se video - Gi skrivetilgang og sende på godkjenningsrunde

Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.

EmbedVideo does not recognize the video service "youtubehd".


Se video - Ferdigstille journalposten - Godkjenningsrunde

Husk å sette den til HD-kvalitet for best oppløsning.

EmbedVideo does not recognize the video service "youtubehd".
Godkjenningsrunde - lederGodkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg). For å finne fram de godkjenningsoppgavene du har fått i en godkjenningsrunde går du fram slik:


1. Klikk på Godkjenningsrunde i venstremenyen

2. Klikk Ny godkjenningsoppgave

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Du kan få oversikt over journalpostens detaljer (om det er ett eller flere dokumenter, hvem som har skrevet det osv) ved å klikke på journalpostikonet
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
. Etter at du har tatt stilling til innholdet i dokument(et)(ene), gå å fram på følgende måte for å utføre din godkjenngsoppgave:


3. Klikk på ikonet
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
og velg Utfør oppgave

4. Velg aktuell beslutningskode fra nedfallsmenyen. G for å godkjenne IG for ikke å godkjenne

5. Lagre


Godkjenningsoppgaven går nå videre til neste trinn i godkjenningsrunden; enten neste leder eller tilbake til fullføring og ferdigstilling av saksbehandler. Under Godkjente oppgaver i venstremenysøket godkjenningsrunde, vil du ha oversikt over journalposter du har godkjent de siste 90 dager. Ikke godkjente journalposter finner du i søket Ikke godkjente oppgaver. Du kan få oversikt over hele godkjenningsflyten i arkfanen dokumentflyt på journalpostnivå
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen