Godkjenningsrunde - leder

Revisjon per 6. feb. 2009 kl. 12:07 av Fsfan (diskusjon | bidrag)

Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere leder som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg)

Gå fram på følgende måte for å utføre din godkjenngsoppgave:

1. Klikk på Godkjenningsrunde i venstremenyen 2. Klikk Ny godkjenningsoppgave