Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»

m (Fiks lenke)
 
(317 mellomliggende revisjoner av 9 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{| width="100%"
+
= '''Velkommen til Arkiwiki -  Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning''' =
|-
 
| style="vertical-align: top;" | <div style="border: 2px solid rgb(223, 223, 223); margin: 0pt 10px 0pt 0pt; padding: 1em; background-color:#F8F8FF;">
 
== '''Velkommen til Arkiwiki''' ==  
 
  
Arkiwiki er et sted hvor du kan finne informasjon om saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte, rutiner og annen nyttig informasjon for deg som er ansatt ved UiB.  
+
<div class="grid" data-masonry='{ "itemSelector": ".grid-item", .grid-sizer, "columnWidth": 100%}'>
 +
<div class="grid-sizer"></div>
  
Ut av hensyn til sikkerhet kreve disse sidene at du logger deg inn. Du logger deg inn på vanlig måte slik du ellers gjør ved UiB.
 
  
Dersom du har spørsmål eller tips, kan du ta kontakt med [[Dokumentsenter 1]].
+
<div class="grid-item { width: 40%; } w3-btn w3-left-align info w3-light-blue w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-wpforms fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>ePhorte-integrerte sikre skjematjenester</big>
 +
* [[Om Digiforms ePhorte-integrert sikker digital skjemaløsning|Om Digiforms ePhorte-integrert sikker<br>digital skjemaløsning]]
 +
* [[Skjemakatalog - ephorte-integrerte skjematjenester|Oversikt over skjematjenester]]
 +
* [[Skjemakatalog_-_ephorte-integrerte_skjematjenester#Lenkegeneratoren_og_universalskjema|Lenkegenerator og universalskjema]]
 +
</div>
  
  
'''Dokumentsenter 1'''
 
  
Dokumentsenter 1 er en seksjon ved Universitetsdirektørens kontor. Dokumentsenteret er Universitetet i Bergen sitt sentrale postmottak og arkiv og har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet. Vi har ansvar for systemforvaltning og utvikling av UiB sitt elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem, og generelle saksbehandlingsrutiner, samt drifts- og opplæringsoppgaver knyttet til dette. Vi forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen.  
+
<div class="grid-item { width: 40%; } w3-btn w3-left-align info w3-light-blue w3-border w3-round-xlarge">
 +
[[Image:Papirpost.png|348px|link=https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Sender_du_fortsatt_papirbrev_i_posten]]<br>
 +
Eller enda verre, '''taushetsbelagt <br>informasjon på e-post'''?
 +
</div>
  
 +
</div>
  
  
'''Dokumentsenter 1 har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:'''
 
  
'''Sentraladministrasjonen'''
 
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
 
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
 
*2150 - [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen]
 
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsadministrativ avdeling (FA)]
 
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
 
*2180 - [http://www.uib.no/ua Studieadministrativ avdeling (SA)]
 
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)] og [http://www.uib.no/hms HMS seksjonen]
 
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
 
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]
 
  
'''Universitetsmuseet i Bergen'''
+
<div class="grid" data-masonry='{ "itemSelector": ".grid-item", "columnWidth": 200 }'>
*3410 - [http://www.uib.no/universitetsmuseet Universitetsmuseet i Bergen] med avdelinger
 
  
'''Fakulteter'''
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
*1301 - [http://www.uib.no/mof Det medisinsk-odonotologiske fakulet med institutter]
+
<i class="fa fa-info-circle fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Aktuelt</big>
*1600 - [http://www.uib.no/jur Det juridiske fakultet]
+
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/oppgradering/startside Informasjon om oppgradering<br />til ephorte 6/Elements]
*1700 - [http://www.uib.no/psyfa Det psykologiske fakultet med institutter]
+
* [[Driftsmeldinger|Driftsmeldinger ePhorte]]
 +
* [[Hvordan abonnere på ePhorte driftsmeldinger|Hvordan abonnere på ePhorte <br>informasjon og driftsmeldinger]]
 +
* [https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing Veileder for arkivering og journalføring<br>i departementene og statlige virksomheter]
 +
</div>
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand  w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-user fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Brukerstøtte ePhorte</big>
 +
* [[Brukerstøttetelefon (555)83939]]
 +
* [[Nye rutiner for henvendelser angående ePhorte og arkiv|Nye rutiner for henvendelser<br> angående ePhorte og arkiv]]
 +
* [https://digiforms.uib.no/digiforms/htmlViewer?documentId=2203 Bestill ny ephorte-bruker/<br />nye tilganger (kun for ledere)]
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/ Brukerveiledninger for<br />ephorte/Elements]
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/oppgradering/sos/ Spørsmål og svar]
 +
</div>
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-graduation-cap fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>ePhortekurs</big>
 +
* [[Om ePhortekursene]]
 +
* [https://w3.uib.no/nb/foransatte/kalender?course Kurskalenderen]
 +
</div>
  
=='''Rutiner, retningslinjer og veiledning for registrering og journalføring i ePhorte'''==
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-graduation-cap fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>E-læringskurs, ephorte og <br>Elements</big>
 +
* [[E-læringskurs i ePhorte, Modul A, nå tilgjengelig|Introduksjonskurs for saks-<br>behandlere i ePhorte]]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/42.guide Bli kjent med Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2239.guide?pageNumber=1 Saksbehandling i Elements nettklient]
 +
** [https://sikri.infocaption.com/218.guide Kunnskapstest, Elements <br>Saksbehandling]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2270.guide?pageNumber=1 Lederoppgaver i Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2253.guide?pageNumber=1 Møte- og utvalgsmodulen i Elements <br>nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2268.guide?pageNumber=1 Esignering i Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/43.guide Arkivere e-post med Elements Drop <br>(dra & slipp) og Elements Outlook <br>Plugin]
 +
</div>
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-legal fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Styrebehandling og <br>godkjenning</big>
 +
* [[Styrebehandling - skrive saksframlegg]]
 +
* [[Behandling i Tilsettingsrådet]]
 +
* [[Godkjenningsrunde|Alt om godkjenningsrunde<br />i ephorte og Elements]]
 +
</div>
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-envelope fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Digital post og<br />signeringsoppdrag</big>
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger Veiledninger]
 +
</div>
 +
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-history fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Saksbehandlernes rutiner</big>
 +
* [[For saksbehandlere]]
 
* [[Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere]]
 
* [[Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere]]
 
* [[Arkivplan for UiB]]
 
 
 
* [[Offentlighet ved UiB]]
 
* [[Offentlighet ved UiB]]
 +
* [https://offjournal.app.uib.no/ Offentlig journal for UiB]
 +
</div>
  
* [[Rutinehåndbok for saksbehandling og journalføring DS01]]
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 
+
<i class="fa fa-history fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Arkivets rutiner</big>
* [[Interne rutiner for Det juridiske fakultet DS06]]
+
* [[For arkiv]]
 
 
* [[Interne rutiner for Det psykologiske fakultet DS07]]
 
 
 
* [[Autorisering av brukere - bestillingsskjema]]
 
 
 
* [[Kurs]]påmelding - ePhorte
 
 
 
 
* [[Referater fra arkivforum]]
 
* [[Referater fra arkivforum]]
 
 
=='''Brukerveiledning for ePhorte'''==
 
 
[[https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Ephorte]]
 
 
Brukerveiledningen viser deg de vangligste arbeidsoppgaver du gjør i ephorte, som å opprette en sak, skrive et brev, sende brev på godkjenning eller godkjenne et dokument, samt en del annet.
 
Gå til  [[Ephorte]]
 
 
 
==Endring i saksbehandlersøket "X-notater fordelt til meg" i ephorte==
 
--Fsfan 17. apr 2012 kl. 11:39 (UTC)
 
 
Dokumentsenter 1 har gjort en liten endring i saksbehandlersøket "X-notater fordelt til meg" i venstremenyen i ephorte.  Søket henter nå interne x-notater som er fordelt til deg de siste 21 dager.  Søket tar altså utgangspunkt i datoen dokumentet ble tildelt deg, og ikke datoen det ble registrert i ePhorte første gang (journaldatoen). Det er fremdeles mulig å utvide søket for å hente eldre dokumenter. Dette gjøres ved å øke tallet fra -21 (fordelt de siste 21 dager) til f.eks siste 5 uker (-35).  For mer informasjon om venstremenyen i ephorte klikk [[Venstremeny|her]]
 
 
 
 
{| width="100%"
 
|-
 
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0em 0em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:20.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
<rss>https://wikihost.uib.no/persokwiki/index.php?title=Nyheter&action=feed&feed=rss</rss>
 
 
</div>
 
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
 
</div>
 
 
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:20.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
<rss>http://meldinger.uib.no/rss.php?meldingstype=itdrift</rss>
 
[[http://meldinger.uib.no/itdrift.php?modus=arkiv Arkiv]]
 
 
</div>
 
</div>
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-archive fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Arkivene ved UiB</big>
 +
*[[UiBs arkiver]]
 +
*[[Arkivplan for UiB]]
 +
*[[Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning|Faggruppe for dokumentasjons- og <br>systemforvaltning]]
 +
*[[Serviceerklæring - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning|Serviceerklæring]]
 
</div>
 
</div>
  
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:20.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
<rss>http://meldinger.uib.no/rss.php?meldingstype=nyhet</rss>
 
  
</div>
 
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 0em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
 
</div>
 
</div>
|}
+
__NOTOC__

Nåværende revisjon fra 29. mar. 2022 kl. 12:28

Velkommen til Arkiwiki - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltningPapirpost.png
Eller enda verre, taushetsbelagt
informasjon på e-post
?