Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»

 
(250 mellomliggende revisjoner av 8 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 0px solid #ffffff; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
+
= '''Velkommen til Arkiwiki - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning''' =
  
<nowiki></nowiki>  
+
<div class="grid" data-masonry='{ "itemSelector": ".grid-item", .grid-sizer, "columnWidth": 100%}'>
= '''Velkommen til Arkiwiki''' =
+
<div class="grid-sizer"></div>
  
 +
 +
<div class="grid-item { width: 40%; } w3-btn w3-left-align info w3-light-blue w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-wpforms fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>ePhorte-integrerte sikre skjematjenester</big>
 +
* [[Om Digiforms ePhorte-integrert sikker digital skjemaløsning|Om Digiforms ePhorte-integrert sikker<br>digital skjemaløsning]]
 +
* [https://digiforms.uib.no/digiforms/htmlViewer?documentId=1221 Lenkegenerator<br>saksnummer-rettet skjema]
 +
* [[Skjemakatalog - ePhorte-integrerte skjema|Skjemakatalog - ePhorte-integrerte <br>skjema]]
 
</div>
 
</div>
{| width="75%"
 
|-
 
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:10.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
=== '''Aktuelt ''' ===
 
Fra 1. oktober forenkles godkjenningsrutinene ved Universitetet i Bergen. Les mer om endringen på siden [Elektronisk godkjenng] </div>
 
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
</div>
 
  
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:10.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
=== '''Brukerstøtte''' ===
 
*[[Tilgang til ePhorte]]
 
*[[Brukerveiledning ePhorte]]
 
*[[Kontakt Dokumentsenter 1]]
 
  
 +
<div class="grid-item { width: 40%; } w3-btn w3-left-align info w3-light-blue w3-border w3-round-xlarge">
 +
[[Image:Papirpost.png|348px|link=https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Sender_du_fortsatt_papirbrev_i_posten]]<br>
 +
Eller enda verre, '''taushetsbelagt <br>informasjon på e-post'''?
 
</div>
 
</div>
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
+
 
 
</div>
 
</div>
  
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:10.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
=== '''ePhortekurs''' ===
 
  
*[[Om ePhortekursene]]
 
*[https://skjema.app.uib.no/pls/apex/f?p=234:1:3626719898928837::NO::: Påmelding]
 
  
 +
 +
<div class="grid" data-masonry='{ "itemSelector": ".grid-item", "columnWidth": 200 }'>
 +
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-info-circle fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Aktuelt</big>
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/oppgradering/startside Informasjon om oppgradering<br />til ephorte 6/Elements]
 +
* [[Driftsmeldinger|Driftsmeldinger ePhorte]]
 +
* [[Hvordan abonnere på ePhorte driftsmeldinger|Hvordan abonnere på ePhorte <br>informasjon og driftsmeldinger]]
 +
* [https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing Veileder for arkivering og journalføring<br>i departementene og statlige virksomheter]
 
</div>
 
</div>
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em; border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
+
 
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-user fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Brukerstøtte ePhorte</big>
 +
* [[Brukerstøttetelefon (555)83939]]
 +
* [[Nye rutiner for henvendelser angående ePhorte og arkiv|Nye rutiner for henvendelser<br> angående ePhorte og arkiv]]
 +
* [[Brukerveiledning ePhorte]]
 +
* [https://digiforms.uib.no/digiforms/htmlViewer?documentId=2203 Bestill ny ePhortebruker / nye tilganger (kun for ledere)<br>]
 +
* [[Ofte stilte spørsmål om Ephorte]]
 +
* [[Vanlige feilmeldinger]]
 
</div>
 
</div>
|}
 
  
{| width="75%"
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
|-
+
<i class="fa fa-graduation-cap fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>ePhortekurs</big>
| width="30%" style="vertical-align:top" |
+
* [[Om ePhortekursene]]
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:10.5em; overflow:hidden; align:right;">
+
* [https://skjema.app.uib.no/pls/apex/f?p=234:1:1988032683297016::NO Påmelding]
=== '''Saksbehandlernes rutiner''' ===
+
* [https://w3.uib.no/nb/foransatte/kalender?course Kurskalenderen]
 +
</div>
  
*[[For saksbehandlere]]
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
*[[Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere]]
+
<i class="fa fa-graduation-cap fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>E-læringskurs, ephorte og <br>Elements</big>
*[[Offentlighet ved UiB]]
+
* [[E-læringskurs i ePhorte, Modul A, nå tilgjengelig|Introduksjonskurs for saks-<br>behandlere i ePhorte]]
*[http://www.uib.no/info/offjournal Offentlig journal for UiB]  
+
* [https://sikri.infocaption.com/42.guide Bli kjent med Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2239.guide?pageNumber=1 Saksbehandling i Elements nettklient]
 +
** [https://sikri.infocaption.com/218.guide Kunnskapstest, Elements <br>Saksbehandling]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2270.guide?pageNumber=1 Lederoppgaver i Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2253.guide?pageNumber=1 Møte- og utvalgsmodulen i Elements <br>nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2268.guide?pageNumber=1 Esignering i Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/43.guide Arkivere e-post med Elements Drop <br>(dra & slipp) og Elements Outlook <br>Plugin]
 
</div>
 
</div>
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-legal fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Styrebehandling og <br>godkjenning</big>
 +
* [[Styrebehandling - skrive saksframlegg]]
 +
* [[Behandling i Tilsettingsrådet]]
 +
* [[Godkjenningsrunde]]
 +
* [https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/9/91/LEDER.mp4 Video: Godkjenningsrunde - leder]
 
</div>
 
</div>
  
| width="30%" style="vertical-align:top" |
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:10.5em; overflow:hidden; align:right;">
+
<i class="fa fa-envelope fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>ePhorte digital forsendelse og<br>e-signering</big>
=== '''Arkivets rutiner''' ===
+
* [[Ofte stilte spørsmål om digital forsendelse]]
 +
* [[Nytt for saksbehandler]]
 +
* [[media:Digital forsendelse - hvordan hente fram en mottaker - brukerveiledning.pdf|Hvordan hente fram én mottaker]]
 +
* [[media:Digital forsendelse - hvordan sende digitalt til en mottaker - brukerveiledning.pdf|Hvordan sende digitalt til én mottaker]]
 +
* [[media:Digital_forsendelse_-_hvordan_hente_fram_-_og_sende_til_flere_mottakere_-_brukerveiledning_10.04.18.pdf|Hente fram og sende til flere mottakere]]
 +
* [[Viktig informasjon om digital forsendelse fra ePhorte|Viktig informasjon om digital<br> forsendelse fra ePhorte]]
 +
* [https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/f/f3/EDF4.mp4 Video - ePhorte digital forsendelse]
 +
* [https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/a/a0/ESignering3.mp4 Video - e-signering]
 +
* [https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/6/6b/Digital_forsendelse%2C_for_lang_tittel.mp4 Video - Digital forsendelse,<br>for lang tittel]
 +
* [[Overføring feilet|Hva om forsendelse/overføring feilet?]]
 +
* [[Presentasjon fra informasjonsmøtet, SDP - sentralisert utskrift og forsendelse|Presentasjon fra informasjonsmøtet, <br>SDP - sentralisert utskrift og <br>forsendelse]]
 +
</div>
  
*[[For arkiv]]
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
*[[Referater fra arkivforum]]
+
<i class="fa fa-history fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Saksbehandlernes rutiner</big>
 +
* [[For saksbehandlere]]
 +
* [[Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere]]
 +
* [[Offentlighet ved UiB]]
 +
* [https://offjournal.app.uib.no/ Offentlig journal for UiB]
 
</div>
 
</div>
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-history fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Arkivets rutiner</big>
 +
* [[For arkiv]]
 +
* [[Referater fra arkivforum]]
 
</div>
 
</div>
  
 
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
| width="30%" style="vertical-align:top" |
+
<i class="fa fa-archive fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Arkivene ved UiB</big>
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:10.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
=== '''Arkivene ved UiB''' ===
 
 
*[[UiBs arkiver]]
 
*[[UiBs arkiver]]
 
*[[Arkivplan for UiB]]
 
*[[Arkivplan for UiB]]
*[[Dokumentsenter 1]]
+
*[[Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning|Faggruppe for dokumentasjons- og <br>systemforvaltning]]
</div>
+
*[[Serviceerklæring - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning|Serviceerklæring]]
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
 
 
 
</div>
 
</div>
|}
 
 
  
  
  
 +
</div>
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Nåværende revisjon fra 5. nov. 2021 kl. 14:24

Velkommen til Arkiwiki - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltningPapirpost.png
Eller enda verre, taushetsbelagt
informasjon på e-post
?