Forskjell mellom versjoner av «Kontakt»

Linje 9: Linje 9:
 
   dokumentsentre, hvordan du kan komme i kontakt med  dem og hvilke områder de har ansvar for.
 
   dokumentsentre, hvordan du kan komme i kontakt med  dem og hvilke områder de har ansvar for.
  
*[[Dokumentsenter 1|Dokumentsenter 1, 6 og 7 - Sentraladministrasjonen,Det juridiske fakultet og Det psykologiske fakultet]]
+
*[[Dokumentsenter 1|Dokumentsenter 1,4,6 og 7 - Sentraladministrasjonen,Det Medisinsk-Odontologiske fakultet, Det juridiske fakultet og Det psykologiske fakultet]]
 
*[[Dokumentsenter 2|Dokumentsenter 2 - Det Samfunnsvitenskapelig fakultet]]
 
*[[Dokumentsenter 2|Dokumentsenter 2 - Det Samfunnsvitenskapelig fakultet]]
 
*[[Dokumentsenter 3|Dokumentsenter 3 - Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet]]
 
*[[Dokumentsenter 3|Dokumentsenter 3 - Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet]]
*[[Dokumentsenter 4|Dokumentsenter 4 - Det Medisinsk-Odontologiske fakultet]]
 
 
*[[Dokumentsenter 5|Dokumentsenter 5 - Det Humanistiske fakultet]]
 
*[[Dokumentsenter 5|Dokumentsenter 5 - Det Humanistiske fakultet]]
 
*[[Dokumentsenter 8|Dokumentsenter 8 - Universitetsbiblioteket]]
 
*[[Dokumentsenter 8|Dokumentsenter 8 - Universitetsbiblioteket]]
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 7. mai 2013 kl. 13:31


 Ved Universitetet i Bergen er arkivtjenestene delt mellom administrasjonen og de ulike fakultetene. Disse kaller vi
 dokumentsentre og de har ansvar for ulike enheter, fakulteter og institutter. Nedenfor finnes en oversikt over Universitetets    
 dokumentsentre, hvordan du kan komme i kontakt med  dem og hvilke områder de har ansvar for.