Kontakt

Revisjon per 15. des. 2010 kl. 13:20 av Fsfan (diskusjon | bidrag)


 Ved Universitetet i Bergen er arkivtjenestene delt mellom administrasjonen og de ulike fakultetene. Disse kaller vi
 dokumentsentre og de har ansvar for ulike enheter, fakulteter og institutter. Nedenfor finnes en oversikt over Universitetets    
 dokumentsentre, hvordan du kan komme i kontakt med  dem og hvilke områder de har ansvar for.