Forskjell mellom versjoner av «Lage saksfremlegg i EphorteOutlook»

Linje 19: Linje 19:
 
<br />
 
<br />
  
2. Klikk på Saksdokument i menybåndet og velg Saksframlegg
+
2. Klikk på Saksdokument i menybåndet og velg '''''Saksframlegg'''''
 
<br />
 
<br />
 
3. Følgende bilde vise på skjermen:
 
3. Følgende bilde vise på skjermen:
Linje 28: Linje 28:
 
4. Angi en tittel i emne-feltet.
 
4. Angi en tittel i emne-feltet.
 
<br />
 
<br />
5. Velg Utvalg, eventuelt Møtedato og Sakstype fra nedtrekksfeltene i Behandlingsseksjonen.
+
5. Velg Utvalg, eventuelt '''''Møtedato''''' og '''''Sakstype''''' fra nedtrekksfeltene i Behandlingsseksjonen.
 
<br />
 
<br />
 
6. Velg en dokumentmal ved å klikke på Maler i menybåndet. Systemet knytter automatisk malen til saksframlegget.  
 
6. Velg en dokumentmal ved å klikke på Maler i menybåndet. Systemet knytter automatisk malen til saksframlegget.  
Linje 36: Linje 36:
 
Innholdet i saksframlegg redigeres på samme måte som alle øvrige dokumenter i ephorte Outlook.  
 
Innholdet i saksframlegg redigeres på samme måte som alle øvrige dokumenter i ephorte Outlook.  
 
<br />
 
<br />
NB! I motsetning til andre dokumenttyper i ephorte Outlook er det obligatorisk å tilknytte en dokumentmal før man kan arkivere.  
+
NB! I motsetning til andre dokumenttyper i ephorteOutlook er det obligatorisk å tilknytte en dokumentmal før man kan arkivere.  
 
<br />
 
<br />
 
Dette er gjort for å sikre at saksframlegget finnes før det legges inn på kølisten til utvalgssekretæren for valgt utvalg.
 
Dette er gjort for å sikre at saksframlegget finnes før det legges inn på kølisten til utvalgssekretæren for valgt utvalg.

Revisjonen fra 26. feb. 2016 kl. 16:29

ephorte Outlook kan også brukes til å lage saksframlegg med saksutredning og forslag til vedtak som skal behandles av et styre, råd eller utvalg.

Saksframlegg knyttes til saken på lik linje med andre saksdokument, men skiller seg ut ved at dokumentet ikke skal sendes til interne eller eksterne mottakere.

Slike dokumenter knyttes i stedet opp til behandling i et eller flere utvalg.

Gjør følgende for å opprette et saksframlegg:

1. Velg saken som saksframlegget skal opprettes i saksmappelisten eller saksdokumentlisten

2. Klikk på Saksdokument i menybåndet og velg Saksframlegg
3. Følgende bilde vise på skjermen:

Saksfremlegg1.jpg
4. Angi en tittel i emne-feltet.
5. Velg Utvalg, eventuelt Møtedato og Sakstype fra nedtrekksfeltene i Behandlingsseksjonen.
6. Velg en dokumentmal ved å klikke på Maler i menybåndet. Systemet knytter automatisk malen til saksframlegget.
7. Klikk Arkiver-knappen for å arkivere saksframlegget i ephorte.
Innholdet i saksframlegg redigeres på samme måte som alle øvrige dokumenter i ephorte Outlook.
NB! I motsetning til andre dokumenttyper i ephorteOutlook er det obligatorisk å tilknytte en dokumentmal før man kan arkivere.
Dette er gjort for å sikre at saksframlegget finnes før det legges inn på kølisten til utvalgssekretæren for valgt utvalg.
Brukerveiledning for ePhorteOutlook

Tilgang og pålogging

Saksdokumenter

Restanse

Saksmapper

Tilgangsstyring og skjerming

Venstremeny/søkemeny

Godkjenningsfunksjonalitet

Fordeling

Styrebehandling

Ikoner i eOutlook

Arbeide med eOutlook frakoblet

Tilspasning av brukergrensesnitt i eOutlook