Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 6: Linje 6:
  
 
   
 
   
*Lovdata [http://www.lovdata.no/l]
+
*[http://www.lovdata.no/l Lovdata]
 
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
 
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
 
*Forskrift om offentlige arkiv [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]
 
*Forskrift om offentlige arkiv [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]

Revisjonen fra 14. mai 2014 kl. 13:20

Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere

 • Lovdata
 • Arkivloven [1]
 • Forskrift om offentlige arkiv [2]
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [3]
 • Forvaltningsloven [4]
 • Offentleglova [5]
 • Offentlegforskrifta [6]
 • Rettleiar til offentleglova [7]
 • Personopplysningsloven [8]
 • Personopplysningsforskriften [9]
 • Sikkerhetsloven [10]Riksarkivarens vedtak