Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 8: Linje 8:
 
*[http://www.lovdata.no/l Lovdata]
 
*[http://www.lovdata.no/l Lovdata]
 
*[http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven]
 
*[http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven]
*Forskrift om offentlige arkiv [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]
+
*[http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html Forskrift om offentlige arkiv ]
*Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html]
+
*[http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)]
*Forvaltningsloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html Forvaltningsloven]
*Offentleglova [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova]
*Offentlegforskrifta [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-20081017-1119.html&emne=offentlegforskrifta*&&]
+
* [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-20081017-1119.html&emne=offentlegforskrifta*&& Offentlegforskrifta]
*Rettleiar til offentleglova [http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Lover-og-reglar/Retningsliner-og-juridiske-rettleiingar/2008/rettleiar-til-offentleglova.html?id=537812]
+
* [http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Lover-og-reglar/Retningsliner-og-juridiske-rettleiingar/2008/rettleiar-til-offentleglova.html?id=537812 Rettleiar til offentleglova]
*Personopplysningsloven [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
*Personopplysningsforskriften [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html]
+
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
*Sikkerhetsloven [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
  
  

Revisjonen fra 14. mai 2014 kl. 13:22