Forskjell mellom versjoner av «Lover og forskrifter»

Linje 2: Linje 2:
 
**[http://lovdata.no/for/sf/kk/xk-19981211-1193.html Forskrift om offentlege arkiv (Arkivforskriften)]
 
**[http://lovdata.no/for/sf/kk/xk-19981211-1193.html Forskrift om offentlege arkiv (Arkivforskriften)]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 +
*[http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)]

Revisjonen fra 12. feb. 2009 kl. 16:29