Forskjell mellom versjoner av «Lover og forskrifter»

Linje 3: Linje 3:
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
*[http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova - Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd]
 
*[http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova - Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd]
 +
**[http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20081017-1119.html Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)]

Revisjonen fra 12. feb. 2009 kl. 16:31