Nyheter

Revisjon per 17. apr. 2012 kl. 12:37 av Fsfan (diskusjon | bidrag) (Endring i saksbehandlersøket "X-notater fordelt til meg" i ephorte)

<startfeed />

Endring i saksbehandlersøket "X-notater fordelt til meg" i ephorte

Dokumentsenter 1 har gjort en liten endring i saksbehandlersøket "X-notater fordelt til meg" i venstremenyen i ephorte. Søket henter nå interne x-notater som er fordelt til deg de siste 21 dager. Søket tar nå utgangspunkt i datoen dokumentet ble tildelt deg, og ikke datoen det ble registrert i ePhorte (journaldatoen). Det er fremdeles mulig å utvide søket for å hente eldre dokumenter. Dette gjøres ved å øke tallet fra -21 (fordelt de siste 21 dager) til f.eks siste 5 uker (-35) --Fsfan 17. apr 2012 kl. 11:37 (UTC)

Oppgradering til versjon 2010.1.11 av ePhorte

Vi oppgraderer til ny versjon av ePhorte i uke 48. Oppgraderingen gjøres primært for å bedre sikkerheten ytterligere. For brukere vil det kun være små endringer som at enkelte ikoner ser litt annerledes ut, men funksjonaliteten er grunnleggende den samme. Legg merke til at du nå må logge av ephorte fra en nedtrekksmeny øverst i ephortebildet. Har du flere brukerroller kan nå også enkelt veksle mellom disse rollene fra nedtrekksmenyen. Ledere vil nå kunne fordele brev og notater på samme måte, mens fordeling av kopier fremdeles må gjøres fra arkfanen "interne mottakere" eller "avsender/mottaker".

En fullstendig oversikt over endringer finner du her

Elektronisk behandling av saker for Tilsettingsrådet

Det er nå innført elektroniske rutiner for behandling av saker for tilsettingsrådet for teknsik-administrative stillinger. Fra og med 1. mai 2010 mottar ikke lenger Tilsettingsrådet sakspapirene i papir. Målet er å redusere saksbehandlingstiden blant annet gjennom spart tid på kopiering og postgang. Det blir også enklere for sekretariatet å følge behandlingsprosessen i saker sendt på sirkulasjon og man vil spare papir.

Ny funksjonalitet i ePhorte

--Fsfan 14. sep 2009 kl. 12:24 (CEST)

Funksjonen varsle med epost fungerer nå dersom dette hakes av for mottakere av brev og notater i ePhorte

Nye kursdatoer i ePhorte - våren 2011

--Kty032 13. aug 2009 kl. 14:28 (CEST)

Vi holder også dette semesteret brukerkurs i ePhorte for saksbehandlere. Informasjon og datoer kan du finne på vår kursside

Oppgradering til ny versjon av ePhorte

ePhorte ble nylig oppgradert til versjon 2.1.15.07. Dette har ført til enkelte endringer. En oversikt over disse kan du se her

--Fsfan 10. aug 2009 kl. 13:47 (CEST)

Flere RSS løsninger

--Kty032 19. mar 2009 kl. 11:38 (CET)

Wikien kan nå også mate ut interne sider som RSS. Merk at disse selvsagt ikke kan abonneres på utenfor organisasjonen, ettersom Arkiwiki er å finne på tilgangstyrt nett.

Endring av navn og hensikt

--Kty032 10. mar 2009 kl. 12:50 (CET)

Vi har gått bort fra navnet Persokwiki, og skiftet til Arkiwiki. Årsaken til dette er at vi i dokumentsenter 1, ikke lengre er en del av personal eller økonomiavdelingen. En annen underliggende årsak er også at vi nå ønsker å utvikle denne wikien til å være et felles sted hvor man kan finne informasjon om all arkivtjeneste ved UiB, og at alle som er arkivarer ved UiB vil kunne bidra til å gjøre Arkiwiki til en artig wiki


Ny og langt fra viktig funksjonalitet

--Kty032 5. mar 2009 kl. 14:17 (CET)

Vi har nå emoticons 8 )

RSS

--Kty032 17. feb 2009 kl. 11:54 (CET)

Vi har nå lagt til en ekstensjon i wikien som mater wikien med driftsmeldinger fra IT-avdelingen.

Snart klare for lansering

--Kty032 13. feb 2009 kl. 10:24 (CET)

Det nærmer seg lansering av wikien. Forhåpentligvis er denne klar til utgangen av februar i løpet av våren 2009. Hurra2.JPG

Tilgangstyring

--Kty032 10. nov 2008 kl. 14:20 (CET)

Det jobbes nå mot en løsning hvor vi kan tilgangstyre deler av wikien

Endring i tabs

--Kty032 29. okt 2008 kl. 08:59 (CET)

Vi har fjernet tab'ene rediger, diskusjon osv for brukere som ikke er innlogget i wikien.


<endfeed />


<rss>http://meldinger.uib.no/rss.php?meldingstype=itdrift</rss>

[Arkiv]

<rss>http://meldinger.uib.no/rss.php?meldingstype=nyhet</rss>