Forskjell mellom versjoner av «Opprette postforsendelse»

(Ny side: Det er fremdeles en del korrespondanse i det offentlige Norge som sendes i konvolutter med Posten. ephorte Outlook har også støtte for å registrere slike forsendelser. Da Outlook ik...)
 
Linje 1: Linje 1:
 +
{| width="100%"
 +
|-
 +
|style="vertical-align:top" |
 +
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf;  padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; ">
 +
 
Det er fremdeles en del korrespondanse i det offentlige Norge som sendes i konvolutter med Posten. ephorte Outlook har også støtte for å registrere slike forsendelser.  
 
Det er fremdeles en del korrespondanse i det offentlige Norge som sendes i konvolutter med Posten. ephorte Outlook har også støtte for å registrere slike forsendelser.  
  
Linje 7: Linje 12:
 
<br />
 
<br />
  
2. Klikk på Saksdokument i menybåndet og velg Postforsendelse.  
+
2. Klikk på '''''Saksdokument''''' i menybåndet og velg '''''Postforsendelse'''''.  
 
<br />
 
<br />
  
3. Mottakere som skal motta dokumentet må e-post angis i Til eller Kopi feltene på vanlig måte mens mottakere med ordinær postadresse angis i seksjonen Mottakere med postadresse.
+
3. Mottakere som skal motta dokumentet må e-post angis i Til eller Kopi feltene på vanlig måte mens mottakere med ordinær postadresse angis i seksjonen '''''Mottakere''''' med postadresse.
 
<br />
 
<br />
  
Linje 17: Linje 22:
 
De 3 siste krever at Ephorte-serveren er konfigurert til å bruke disse.  
 
De 3 siste krever at Ephorte-serveren er konfigurert til å bruke disse.  
 
<br />
 
<br />
 +
 +
| width="29%" style="vertical-align:top" |
 +
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 0px; border-left: 3px dotted #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
 +
 +
{{:Ephorteoutlookmeny}}
  
 
5. Velg aktuelt oppslagsregister.  
 
5. Velg aktuelt oppslagsregister.  

Revisjonen fra 23. feb. 2016 kl. 23:00

Det er fremdeles en del korrespondanse i det offentlige Norge som sendes i konvolutter med Posten. ephorte Outlook har også støtte for å registrere slike forsendelser.

Da Outlook ikke har støtte for postadresser må dette angis i et eget skjema. Gå fram på følgende måte:


1. Velg saken som saksframlegget skal opprettes i saksmappelisten eller saksdokumentlisten.

2. Klikk på Saksdokument i menybåndet og velg Postforsendelse.

3. Mottakere som skal motta dokumentet må e-post angis i Til eller Kopi feltene på vanlig måte mens mottakere med ordinær postadresse angis i seksjonen Mottakere med postadresse.

4. I feltet for mottakere med postadresse kan man gjøre direkte oppslag etter adressater. Ephorte Outlook har støtte for en rekke oppslagsregistre. For tiden er følgende støttet: Lokale kontakter (Kontakter importert til Outlooks kontaktregister) Ephorte adresseregister (Adressater i Ephortes sentral adresseregister) Folkeregister (Krever egen konsesjon) Enhetsregisteret (Virksomheter i Norge) Digiposts adresseregister (Registerte brukere av Digipost) De 3 siste krever at Ephorte-serveren er konfigurert til å bruke disse.


Brukerveiledning for ePhorteOutlook

Tilgang og pålogging

Saksdokumenter

Restanse

Saksmapper

Tilgangsstyring og skjerming

Venstremeny/søkemeny

Godkjenningsfunksjonalitet

Fordeling

Styrebehandling

Ikoner i eOutlook

Arbeide med eOutlook frakoblet

Tilspasning av brukergrensesnitt i eOutlook


5. Velg aktuelt oppslagsregister.

6. Angi kortkode til adressat om du kjenner den. Øvrig adresseinformasjon vil da bli automatisk hentet fram. Alternativt kan du dobbelklikke i raden for å hente fram skjema for adressesøk.

7. Dersom adressaten ikke finnes i registeret kan den skrives inn manuelt. Marker mottakeren som kopimottaker ved å klikke i K-kolonnen. Dersom din organisasjon er underlagt de nye OEP-reglene kan du markere evt. personmottakere ved å sjekke av i P-kolonnen. Tilsvarende kan mottakere som skal unntas offentlighet sjekkes av i U-kolonnen.

8. Det er også støtte for angi en predefinert adressegruppe. Alle adressater i gruppen vil da bli hentet inn som mottakere Dokumentmaler knyttes til forsendelsen på vanlig måte. Når du klikker Send sendes det naturlig nok e-post kun til e-postmottakerne. Ephorte Outlook har også støtte for digital forsendelse via SvarUt eller Digipost. Dersom dette er klargjort for din organisasjon kan du krysse av for «Ekspeder elektronisk til mottakere uten epostadresse». Merk at e-posten må være markert som fullført før dette valget blir aktivt. En egen serverprosess vil sørge for å sende ut dokumentene.