Forskjell mellom versjoner av «Prodbase eOutlook»

Linje 20: Linje 20:
 
[[Image:findsoftware.png]]
 
[[Image:findsoftware.png]]
 
<br />
 
<br />
 +
<br />
 +
 
2. Under '''''Installed Software''''' skal det stå '''''EphorteOutlook - prodbase'''''
 
2. Under '''''Installed Software''''' skal det stå '''''EphorteOutlook - prodbase'''''
 
<br />
 
<br />
 +
<br />
 +
 
[[Image:softwareinstalled.png]]
 
[[Image:softwareinstalled.png]]
 +
<br />
 
<br />
 
<br />
  
Kontakt IT avdelingen om '''''Ephorte Outlook - prodbase''''' ikke dukker opp under '''''Installed Software''''' i '''''Software Center'''''.
+
3. Kontakt IT avdelingen om '''''Ephorte Outlook - prodbase''''' ikke dukker opp under '''''Installed Software''''' i '''''Software Center'''''.
  
 
__NOTOC__  
 
__NOTOC__  

Revisjonen fra 10. mar. 2016 kl. 13:29

Noen brukere kan oppleve at eOutlook fortsatt er koblet opp mot kursmiljøet.


I første omgang må brukeren selv velge å logge av eO i Outlook, for å så logge på igjen.
Da knyttes påloggingen automatisk mot prodbasen.


Hvis brukeren da fortsatt kommer inn i kursbasen, kan brukeren selv sjekke om EphorteOutlook - prodbase står under Installed Software i Software Center.

1. Finn Software Center i Start-menyen.
Findsoftware.png

2. Under Installed Software skal det stå EphorteOutlook - prodbase

Softwareinstalled.png

3. Kontakt IT avdelingen om Ephorte Outlook - prodbase ikke dukker opp under Installed Software i Software Center.
Brukerveiledning for ePhorteOutlook

Tilgang og pålogging

Saksdokumenter

Restanse

Saksmapper

Tilgangsstyring og skjerming

Venstremeny/søkemeny

Godkjenningsfunksjonalitet

Fordeling

Styrebehandling

Ikoner i eOutlook

Arbeide med eOutlook frakoblet

Tilspasning av brukergrensesnitt i eOutlook