Prodbase eOutlook

Revisjon per 10. mar. 2016 kl. 13:27 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)

Noen brukere kan oppleve at eOutlook fortsatt er koblet opp mot kursmiljøet.


I første omgang må brukeren selv velge å logge av eO i Outlook, for å så logge på igjen.
Da knyttes påloggingen automatisk mot prodbasen.


Hvis brukeren da fortsatt kommer inn i kursbasen, kan brukeren selv sjekke om EphorteOutlook - prodbase står under Installed Software i Software Center.

1. Finn Software Center i Start-menyen.
Findsoftware.png
2. Under Installed Software skal det stå EphorteOutlook - prodbase
Softwareinstalled.png

Kontakt IT avdelingen om Ephorte Outlook - prodbase ikke dukker opp under Installed Software i Software Center.