Prodbase eOutlook

Revisjon per 10. mar. 2016 kl. 13:34 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)

Noen brukere kan oppleve at eOutlook fortsatt er koblet opp mot kursmiljøet.


I første omgang må brukeren selv velge å logge av eO i Outlook, for å så logge på igjen.'''
Da knyttes påloggingen automatisk mot prodbasen.


Hvis brukeren da fortsatt kommer inn i kursbasen, kan brukeren selv sjekke om EphorteOutlook - prodbase står under Installed Software i Software Center.

1. Finn Software Center i Start-menyen.

Findsoftware.png

2. Under Installed Software skal det stå EphorteOutlook - prodbase.

Softwareinstalled.png

3. Kontakt IT avdelingen om Ephorte Outlook - prodbase ikke dukker opp under Installed Software i Software Center.
Brukerveiledning for ePhorteOutlook

Tilgang og pålogging

Saksdokumenter

Restanse

Saksmapper

Tilgangsstyring og skjerming

Venstremeny/søkemeny

Godkjenningsfunksjonalitet

Fordeling

Styrebehandling

Ikoner i eOutlook

Arbeide med eOutlook frakoblet

Tilspasning av brukergrensesnitt i eOutlook