Forskjell mellom versjoner av «Sende på enkel godkjenning i ePhorteOutlook»

Linje 24: Linje 24:
  
 
På samme måte som saksbehandler sendte e-post til godkjenner, vil de motta en tilsvarende e-post
 
På samme måte som saksbehandler sendte e-post til godkjenner, vil de motta en tilsvarende e-post
om resultatet av godkjenningen. Saksbehandler kan gå direkte til saksdokumentet ved å klikke på
+
om resultatet av godkjenningen.  
knappen Åpne dokument i menybåndet.
+
Saksbehandler kan gå direkte til saksdokumentet ved å klikke på knappen '''''Åpne dokument''''' i menybåndet.
Dersom dokumentet ble avvist blir det merket med kategorien «Ikke godkjent». Saksbehandler må da
+
 
gjøre nødvendige endringer og sende dokumentet på ny godkjenning
+
Dersom dokumentet ble avvist blir det merket med kategorien «'''''Ikke godkjent'''''».  
 +
Saksbehandler må dagjøre nødvendige endringer og sende dokumentet på ny godkjenning.
 
Dersom dokumentet ble godkjent kan saksbehandler sende ut brevet til mottaker.  
 
Dersom dokumentet ble godkjent kan saksbehandler sende ut brevet til mottaker.  
  
  
NB!!. Når et saksdokument er godkjent settes det skrivesperre på e-posten. Send-knappen er derfor
+
'''''NB''''': Når et saksdokument er godkjent settes det skrivesperre på e-posten.  
ikke tilgjengelig der man er vant til å se den. For å sende ut en skrivebeskyttet e-post går du fram på
+
'''''Send'''''-knappen er derfor ikke tilgjengelig der man er vant til å se den.  
følgende måte:
+
For å sende ut en skrivebeskyttet e-post går du fram på følgende måte:
1) Åpne saksdokument
+
 
2) Klikk på nedtrekksmenyen til Arkiver-knappen og velg Send e-post
+
1. Åpne saksdokument.
 +
 
 +
2. Klikk på nedtrekksmenyen til '''''Arkiver'''''-knappen og velg '''''Send e-post'''''.
  
 
__NOTOC__  
 
__NOTOC__  

Revisjonen fra 25. feb. 2016 kl. 21:36

I ephorteOutlook er det mulig å sende et saksdokument til godkjenning før det sendes ut til registrerte mottakere i e-posten.
Gå fram på følgende måte for å sende et saksdokument til godkjenning:


1. Opprett et saksdokument, angi mottakere og eventuelle filvedlegg.

2. Klikk på nedtrekksmenyen på Arkiver-knappen i menybåndet og velg Send til godkjenning. Saksdokumentet blir arkivert og det lages automatisk en ny e-post som man sender til vedkommende som skal godkjenne dokumentet.

3. Angi e-postadressen til den som skal godkjenne i Til-feltet. Rediger evt. på standardteksten og klikk Send-knappen.

4. Det opprinnelige saksdokumentet flagges med kategorien «Venter» som angis med en gul farge.


Oppfølging og ferdigstilling

På samme måte som saksbehandler sendte e-post til godkjenner, vil de motta en tilsvarende e-post om resultatet av godkjenningen. Saksbehandler kan gå direkte til saksdokumentet ved å klikke på knappen Åpne dokument i menybåndet.

Dersom dokumentet ble avvist blir det merket med kategorien «Ikke godkjent». Saksbehandler må dagjøre nødvendige endringer og sende dokumentet på ny godkjenning. Dersom dokumentet ble godkjent kan saksbehandler sende ut brevet til mottaker.


NB: Når et saksdokument er godkjent settes det skrivesperre på e-posten. Send-knappen er derfor ikke tilgjengelig der man er vant til å se den. For å sende ut en skrivebeskyttet e-post går du fram på følgende måte:

1. Åpne saksdokument.

2. Klikk på nedtrekksmenyen til Arkiver-knappen og velg Send e-post.
Brukerveiledning for ePhorteOutlook

Tilgang og pålogging

Saksdokumenter

Restanse

Saksmapper

Tilgangsstyring og skjerming

Venstremeny/søkemeny

Godkjenningsfunksjonalitet

Fordeling

Styrebehandling

Ikoner i eOutlook

Arbeide med eOutlook frakoblet

Tilspasning av brukergrensesnitt i eOutlook