Forskjell mellom versjoner av «Skjerme saksparter og avsender/mottaker»

 
Linje 11: Linje 11:
 
<br />
 
<br />
  
1. Opprett en ny e-post eller hent fram en eksisterende du vil skjerme
+
1. Opprett en ny e-post eller hent fram en eksisterende du vil skjerme.
 
<br />
 
<br />
  
2. Klikk på '''''Detalj'''''-knappen i menybåndet
+
2. Klikk på '''''Detalj'''''-knappen i menybåndet.
 
<br />
 
<br />
  

Nåværende revisjon fra 26. feb. 2016 kl. 15:16


I tillegg til avskjerming av enkeltord i titler kan du også avskjerme parter til en sak, samt avsendere og mottakere på saksdokumenter.

Hvis du f.eks. vil avskjerme mottakere til et utgående dokument går du fram på følgende måte:

1. Opprett en ny e-post eller hent fram en eksisterende du vil skjerme.

2. Klikk på Detalj-knappen i menybåndet.

3. Angi en tilgangskode og hjemmel.

4. Dobbeltklikk for å hente ønskede adressater opp i redigeringsmodus og kryss av på Unntatt offentlighet.


Skjerme avsender.pngBrukerveiledning for ePhorteOutlook

Tilgang og pålogging

Saksdokumenter

Restanse

Saksmapper

Tilgangsstyring og skjerming

Venstremeny/søkemeny

Godkjenningsfunksjonalitet

Fordeling

Styrebehandling

Ikoner i eOutlook

Arbeide med eOutlook frakoblet

Tilspasning av brukergrensesnitt i eOutlook