Slå av bokskaper

Bokskaperen vil bli slått av og boken du jobber med vil bli fjernet.