Søkeresultater

Artikkeltitler med treff på forespørselen

 • …slinjer for åpning av post, journalføring og kvalitetssikring i saks- og arkivsystemet ePhorte for Dokumentsenteret''' === ''Rutiner for behandling av arkivverdig post''===
  47 KB (6 568 ord) - 12. jun. 2020 kl. 14:18
 • =Arkivorganisering= === Arkivtjenesten ved UiB var lenge desentralisert ===
  9 KB (1 075 ord) - 21. mar. 2014 kl. 20:05
 • === Hva kan arkivet hjelpe meg med? === [[Kategori:Arkiv]]
  710 byte (106 ord) - 17. mar. 2009 kl. 14:27
 • 1 KB (242 ord) - 2. sep. 2020 kl. 13:07

Artikkeltekster med treff på forespørselen

 • ===Arkivarens rolle ved UiB=== ===Saksbehandler vs arkivar===
  337 byte (47 ord) - 30. mar. 2009 kl. 13:31
 • *[http://lovdata.no/all/hl-19921204-126.html Arkivloven] …/lovdata.no/for/sf/kk/xk-19981211-1193.html Forskrift om offentlege arkiv (Arkivforskriften)]
  1 005 byte (136 ord) - 12. feb. 2009 kl. 16:38
 • * [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven] * [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html Forskrift om offentlige arkiv ]
  2 KB (256 ord) - 4. nov. 2016 kl. 11:26
 • …for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing Veileder for arkivering og journalføring<br>i departementene og statlige virksomheter] …nde ePhorte og arkiv|Nye rutiner for henvendelser<br> angående ePhorte og arkiv]]
  5 KB (736 ord) - 9. jul. 2021 kl. 16:42
 • …iner for registrering av dokumentasjon i ePhorte som kan benyttes både av arkiv og saksbehandlere
  566 byte (72 ord) - 11. nov. 2013 kl. 12:10
 • 3. Klikk '''''Arkiver''''' knappen på menybåndet. [[Image:arkiver.png]]
  1 KB (210 ord) - 24. feb. 2016 kl. 21:30
 • ==Kompetansebygging for arkivarer== Tema 1: Ordning av eldre og avsluttet arkivmateriale ved statsarkivet i Bergen
  510 byte (75 ord) - 5. mar. 2009 kl. 15:56
 • …r et introduksjonskurs rettet mot saksbehandlere som ikke er kjent med saksarkivsystemet ePhorte. * '''Hvorfor har vi arkiv?'''
  768 byte (106 ord) - 11. aug. 2021 kl. 19:18
 • 3. Klikk Send-knappen for å sende eller Arkiver hvis du bare vil arkivere dokumentet og sende det senere. Følgende dialog vises: 5. Klikk OK for å sende/arkivere saksdokumentet.
  2 KB (282 ord) - 23. feb. 2016 kl. 23:30
 • …lder et bilde med en spesiell kode brukes informasjonen i taggingen til å arkivere e-posten på riktig sak. E-posten blir også kategorisert med «'''''Arkivert i ephorte'''''» slik at saksbehandleren får informasjon om at e-posten
  4 KB (570 ord) - 24. feb. 2016 kl. 22:23
 • === '''Arkivplan for Universitetet i Bergen''' === …4] skal et offentlig organ til enhver tid ha et ajourført samleplan, en arkivplan.
  942 byte (129 ord) - 23. feb. 2021 kl. 12:20
 • === Hva kan arkivet hjelpe meg med? === [[Kategori:Arkiv]]
  710 byte (106 ord) - 17. mar. 2009 kl. 14:27
 • 2. Klikk på nedtrekksmenyen på '''''Arkiver'''''-knappen i menybåndet og velg '''''Send til godkjenning'''''. Saksdokumentet blir arkivert og det lages automatisk en ny e-post som man sender til vedkommende som
  2 KB (310 ord) - 26. feb. 2016 kl. 17:10
 • …ke til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen. === Seksjon for dokumentasjonsforvaltning har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:===
  5 KB (636 ord) - 4. jan. 2018 kl. 13:08
 • …ke til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen. === Seksjon for dokumentasjonsforvaltning har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:===
  5 KB (645 ord) - 16. sep. 2019 kl. 09:25
 • …ke til 1948. Universitetsmuseet i Bergens sitt arkiv er deponert hos Statsarkivet i Bergen. === Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:===
  5 KB (664 ord) - 23. feb. 2021 kl. 15:49
 • =Arkivorganisering= === Arkivtjenesten ved UiB var lenge desentralisert ===
  9 KB (1 075 ord) - 21. mar. 2014 kl. 20:05
 • Lederen kan nå redigere direkte i orginaldokumentet og arkivere eventuell endringer. Selve godkjenningen gjøres ved å klikke på nedtrekksmenyen i ''''''Arkiver'''''-knappen i menybåndet.
  1 KB (168 ord) - 26. feb. 2016 kl. 17:08
 • Denne artikkelen prøver å gje eit oversyn over arkiveringsplikta, journalføringsplikta og kriteria som ligg til grunn for forst …som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon».<ref>Arkivlova § 1.</ref>
  15 KB (2 071 ord) - 7. jun. 2021 kl. 09:26
 • ePhorte er både et saksbehandlings- og et arkivsystem. Dette innebærer ofte at det finnes flere ord og begreper som man ka ===Arkivdel===
  5 KB (704 ord) - 24. nov. 2020 kl. 10:31

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)