Forskjell mellom versjoner av «Styrebehandling - skrive saksframlegg»

Linje 51: Linje 51:
 
*Vil du lagre endringer, svar ja
 
*Vil du lagre endringer, svar ja
 
*Klikk ”Utfør”  
 
*Klikk ”Utfør”  
*Saksframlegget godkjennes ved å sende det på [[godkjenningsrunde]], dette gjelder for Universitetsstyret, for andre kan også [[Enkel godkjenning for saksbehandler|enkel godkjenning]] til styrets sekretær (fakultetsdirektør)være aktuelt.
+
*Saksframlegget godkjennes ved å sende det på [[godkjenningsrunde]], dette gjelder for Universitetsstyret, for andre kan også [[Enkel godkjenning for saksbehandler|enkel godkjenning]] til styrets sekretær (fakultetsdirektør) være aktuelt.
  
 
'''Husk å endre behandlingsstatus'''
 
'''Husk å endre behandlingsstatus'''

Revisjonen fra 20. jun. 2017 kl. 09:06


Opprette saksframlegg

 • For å opprette et nytt saksframlegg (S) må du stå i den saken dette skal tilhøre.
 • Klikk på Journalpostikon.JPG på fanen Journalposter.
 • Velg Nytt saksfremlegg fra hurtigmenyen.

Saksframlegg.JPG

 • Fyll ut tittelen på saksframlegget. Denne må være beskrivende for innholdet og blir også tittelen som står på møteinnkallingen.
 • For dokumenter som er unntatt offentlighet velger du annen tilgangskode i tråd med UiB sine retningslinjer for dette og relevant lovhjemmel.
 • Dersom flere saksbehandlere og ledere skal kunne lese og arbeide i dokumentet underveis, må disse legges inn i en tilgangsgruppe, enten fast eller ad hoc. For Universitetsstyret skal det alltid brukes en av følgende faste tilgangsgrupper: USEIA, USFA, USIT, USKA, USLEDELSE, USPOA, USSA, USUM eller USØK


Melde saken for styret

 • Det som gjenstår før du skal opprette selve tekstdokumentet er å melde saken for rett styre (eller "utvalg", som er begrepet som brukes i ePhorte).
 • Velg først rett styresakstype. "S" er styresak, "RS" er referatsak og "FS" er fullmaktssak. Under fanen behandlinger velger du styresak S

Styresakstype.JPG


 • Velg deretter hvilke styre saken skal meldes opp for

Styre.JPG


 • Du må så velge behandlingsstatus. Så lenge du arbeider med dokumentet er behandlingsstatus "registrert som sak for utvalget, saksbehandling pågår"

Status.JPG

 • Det siste du gjør før du henter malen for saksframlegg er å søke fram og velge det møtet saken skal behandles i.

Møtemeny.JPG

 • Klikk på rett møtedato

Møtedato.JPG

Skriv saksframlegget

 • Når du ser at alle opplysninger er riktig oppført skal du klikke på Save&neu doc.JPG
 • For å få bedre oversikt over endringer som skjer underveis arbeidsprosessen med dokumenetet, særlig når flere personer er inne i prosessen, bør man velge ny versjon i steden for å redigere tekstdokumentet når man skal gjøre innholdsmessige forandringer i teksten. Da tar man vare på historikken, noe som kan være nyttig i arbeidet fram mot endelig versjon.


Når du er ferdig med dokumentet:

 • Klikk tilbake til ePhorteweb
 • Vil du lagre endringer, svar ja
 • Klikk ”Utfør”
 • Saksframlegget godkjennes ved å sende det på godkjenningsrunde, dette gjelder for Universitetsstyret, for andre kan også enkel godkjenning til styrets sekretær (fakultetsdirektør) være aktuelt.

Husk å endre behandlingsstatus

Når saksframlegget er endelig godkjent gjenstår det kun å endre behandlinsstatus til KL.

 • Først velger du "rediger" under fanen "behandlinger"

Behandlingsstatus KL.JPG

 • Endre status til KL - "Klar fra saksbehandler, godkjent av leder"

Klar fra saksbehandler, godkjent av leder.JPG.

 • Klikk "lagre"

Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte