Forskjell mellom versjoner av «Tilpasning av brukergrensesnitt»

Linje 12: Linje 12:
  
 
Når Outlook er satt til visning av e-postmapper har Outlook en egen favorittgruppe som vises i øverste venstre hjørne i utforskeren.  
 
Når Outlook er satt til visning av e-postmapper har Outlook en egen favorittgruppe som vises i øverste venstre hjørne i utforskeren.  
 +
 +
[[Image:legge frakoblet.jpg]]
 +
  
 
ephorteOutlook sine mapper kan også legges inn i denne for lettere å nå mappene.  
 
ephorteOutlook sine mapper kan også legges inn i denne for lettere å nå mappene.  

Revisjonen fra 26. feb. 2016 kl. 16:30


Brukergrensesnittet i ephorte Outlook kan tilpasses på tilnærmet samme måte som ellers i Outlook. Vi vil i dette kapitlet vise tilpasninger den enkelte bruker kan gjøre selv for å optimalisere integrasjonen mellom Outlook og ephorte.

Legge ePhortemapper i Outlook favoritter

Når Outlook er satt til visning av e-postmapper har Outlook en egen favorittgruppe som vises i øverste venstre hjørne i utforskeren.

Legge frakoblet.jpg


ephorteOutlook sine mapper kan også legges inn i denne for lettere å nå mappene.

Dette gjøres på følgende måte:


1. Sjekk at utforskeren er satt til visning av e-post elementer (E-post knappen er aktiv).

2. Høyreklikk på ønsket mappe i ephorteOutlook. En eller flere søkemapper kan også velges.

3. Velg Vis i favoritter. Mappen flyttes nå opp i Favoritter-gruppen sammen med bl.a. mapper fra Exchange.


Legge til/endre felt i lister

Hvilke felt som vises i ephorteOutlook-mappene kan om ønskelig endres av den enkelte bruker.

Dette gjøres på følgende måte:


1. Åpne mappen du ønsker å endre
2. Høyreklikk på overskriftslinjen og klikk Feltvelger.

3. Velg brukerdefinerte felt i mappe for å få tilgang til aktuelle ephortefelt.

Fra denne listen kan du nå bare dra og slippe ønskede felt der du ønsker å plassere dem. ephorte Outlook vil beholde den nye visningen til du endrer den. Du kan også når som helst lagre en visning eller hente fram en arkivert visning. Dette gjøres under Visning-fanen i menybåndet. Vi viser til Outlook-dokumentasjonen for detaljer hvordan dette gjøres.


Tilpasse visning i søkemapper

Den enkelte søkemappe kan også tilpasses med hvilke felt som skal vises. Dette gjøres ved å høyreklikke på den aktuelle søkemappen i venstremenyen. Du vil da få opp hvilke felt som vises for aktuell søkemappe og har mulighet til å legge til eller fjerne felt. Den endrede visningen vil kun gjelde for den søkemappen du gjør endringer på.

Tilpasse menybåndet i e-postvinduet

ephorte Outlook har gjort noen tilpasninger i menybåndet for å kunne knytte e-poster til ephorte saker og for å kunne veksle mellom forskjellige skjermbilder til et saksdokument. Disse menyseksjonene kommer i tillegg til de som finnes fra før og spesielt på skjermer med lavere oppløsning kan dette bli noe trangt. Slik ser menyen ut når vinduet er bredt nok

Her ser vi at alle knappene som trengs for å bruke ephorte Outlook er lett tilgjengelig i menyen. Dersom man har en mindre skjerm vil ofte denne menyen framstå noe komprimert og Outlook skalerer automatisk menyen slik den finner det for godt, f.eks. slik

Vi ser her at knappene i Vis-seksjonen som brukes til å veksle mellom skjermbilder i saksdokumenter, nå kun er tilgjengelig ved først å klikke på pilen og deretter velge ønsket bilde. Dette kan være tungvint dersom man bruker denne funksjonen ofte. Vi oppfordrer derfor til at man tilpasser båndet ved å fjerner de seksjoner man bruker minst i e-postvinduet. Dette gjøres ved å høyreklikke direkte i menybåndet og velge Tilpass båndet. Herfra kan du fjerne seksjoner du bruker sjeldent slik at ephorte-seksjonene får plass til å bli vist i sin fulle bredde.

Hvilke seksjoner man velger å fjerne er avhengig av bruksmønster og vi overlater dette til den enkelte bruker.