Denne wiki'en blir oppgradert 17. mars. Vennligst sjekk om din wiki vil bli overført. Er den ikke oppført i listen her: https://it.uib.no/Wikihost-oppgradering, så blir wiki'en avviklet om en ikke melder den inn.

Main Page

From cbuinternalwiki
Revision as of 14:04, 11 February 2016 by Kjell Petersen (Talk | contribs) (CBU Internal pages)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

CBU Internal pages

This is the front page of the CBU Internal wiki. Click on this link to access the password protected part of the wiki using your regular UiB login. Only this first Main Page is visible to the general public.

Getting started

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.