Main Page

From ckiv
Revision as of 11:03, 19 March 2009 by Anne Sissel Vedvik Tonning (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Creating Knowledge VI - 2010

Dette er en prosjektside. Prøv å legge inn all relevant informasjon og hold den oppdatert.


Konferansesiden https://konferanse.uib.no/index.php/creatingknowledge/2010Faggruppen
Keynotes, workshops, papers, poster. Vi tenker at dette skal være en deltakeraktiv konferanse.

Web-gruppen
Grafisk design, Open Conference System (CKVI nettsiden), teknisk betalingssystem og prosjektinternt kommunikasjonssystem.

Praktisk arrangement
Hotell, festmiddag, sosialt program, uformelle treff(!).