Main Page

From digitalkultur
Revision as of 12:44, 3 April 2011 by Hlijw (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Wiki for digital kultur

Dette er en wiki som i utgangspunktet er tenkt brukt i undervisning, så studenter skal bli kjent med hvordan man skriver i en wiki. Det er mulig vi også lager større prosjekter her etterhvert, f.eks. for å samle materiale i et emne eller kanskje vi kommer på noe annet.

Getting started

Test