Denne wiki'en blir oppgradert 17. mars. Vennligst sjekk om din wiki vil bli overført. Er den ikke oppført i listen her: https://it.uib.no/Wikihost-oppgradering, så blir wiki'en avviklet om en ikke melder den inn.

Main Page

From digitalkultur
Revision as of 12:21, 3 April 2011 by Hlijw (Talk | contribs) (Inspiration)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wiki for digital kultur

Dette er en wiki som i utgangspunktet er tenkt brukt i undervisning, så studenter skal bli kjent med hvordan man skriver i en wiki. Det er mulig vi også lager større prosjekter her etterhvert, f.eks. for å samle materiale i et emne eller kanskje vi kommer på noe annet. -- Wiki for use by Digital Culture at the University of Bergen. Probably mostly for student projects and/or playing around and learning how it works.

Courses and Projects

How do I do this?

  • This is an installation of MediaWiki, which is the system the Wikipedia runs on.
  • Cheatsheet of the most common markup you will need
  • Detailed description of how to edit

Inspiration for teaching