Main Page

From etwiki
Jump to: navigation, search

UTDATERT OG ARKIVERT INFORMASJON

Dokumentasjonen i denne wiki'en gjaldt for prosjektet "Eksternweb" ved UiB i 2009. Siden den gang er alt byttet ut med Drupal. Informasjonen her beholdes kun for historiske årsaker.


Eksternweb system- og driftsdokumentasjon.

Denne Wiki'en inneholder teknisk dokumentasjon av driftsmiljøer knyttet til eksternwebprosjektet samt en oversikt over eksternwebapplikasjonen og dens komponenter - inkludert deploymentrutiner o.l

Se produserte sider her. https://wikihost.uib.no/etwiki/index.php/Special:Allpages