Vegvisere

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Det er lagt opp til en rekke forskjellige vegvisere, avhengig av hva slags type innhold man skal produsere. Hvilken vegviser man får, avhenger av hvilket valg man har tatt når man startet vegviseren fra webdesk.

Vegviserne blir i redigeringsgrensesnittet også kalt "Wizard".

Vegviserene kan endres av administrator for løsningen, det er disse som setter opp nye vegvisere og redigerer hvilke felter som skal vises.

Det som varierer fra vegviser til vegviser, er hvilke steg de har tilgang til og hvilke felter som skal fylles inn i tekst-steget(se nedenfor).

Den vegviseren som bruker flest steg, er infoside. Det er denne som er brukt i eksemplene nedenfor.

Starte vegviser

Vegviseren startes ved å klikke på en av lenkene for å lage innhold som ligger på Webdesken. Ved å klikke på "Lag infoside" starter du vegviser for infoside.

Generell funksjonalitet i vegviseren

Vegviseren er delt opp i en rekke steg (="Sider") som kan nås enten ved å bla i "neste" og "forrige"-knappene nederst i skjermbildet, eller ved å velge en flik på venstre side. Det er alltid steget for å legge inn tekst som ligger først (og "øverst") i vegviserene.

På ethvert steg i vegviser kan du lagre, for å sikre at du ikke mister det du har laget. Du finner lagre-knappen nederst til høyre. Når du har skrevet inn innhold som ikke er lagret, er lagre-knappen blå. Når du har lagret alt som er lagt inn, er den grå.

Hvis du ønsker å avbryte innlegging av artikkelen, trykker du "Stopp editering" nederst i siden.

Funksjoner.jpg

Forhåndsvisning

Du finner forhåndsvisning nederst til høyre. For å kunne se en forhåndsvisning, må du først ha lagret siden.

Når du velger forhåndsvisning fra Vegviser, ser du kun en "flat" side, du kan ikke bruke lenker i siden.

For å komme tilbake til vegviser fra en side i forhåndsvisning, klikker du på "lukk" oppe til høyre i siden, eller du trykker Esc-tasten.

Forhåndsvis.jpg


Steg Tekst

Hvilke felter som vises på tekststeget, er avhengig av hvilken vegviser man kjører. Eventuelle obligatoriske felter som må fylles inn er merket som obligatoriske.

Tekst.jpg


Steg Bilde

Her legger du inn bilder i artikkelen. Du kan enten legge inn bilder fra egen PC (velg "Last opp") eller et av de bildene som allerede ligger i bildearkivet (velg "Søk").

Bilder legges på artikkelen ved å trykke på dem. Ingen bilder kan legges inn mer enn en gang, hvis du prøver å velge et bilde som alt er valgt skjer det tilsynelatende ikke noe, bildet legges ikke inn.

Hvis du ønsker å slette et bilde fra artikkelen, trykker du på "slett" under bildeteksten til bildet i listen over valgte bilder. Bildet forsvinner da ut fra listen.

Søk

Når du velger "Søk" henter du opp bilder som allerede er lagt inn av deg selv eller andre. Du kan avgrense søket til bare å finne bilder som er lagt inn på det området du står på. Du kan også avgrense til å søke i et bestemt album (se nedenfor).

Infoside Sok.jpg

Hvis det er flere bilder enn det er plass på i siden, kan du bla i disse. Du kan sortere bildene på enten dato sist endret (default) eller dato de opprinnelig ble lagt inn.

Du legger et bilde fra trefflista og inn på artikkelen ved å klikke på det. Dersom det er lagt inn en bildetekst på bildet, kan du bruke denne eller du kan klikke på "Bildetekst"-feltet og legge inn en tekst som blir spesifikk for den artikkelen bildet skal tilhøre. Dersom du i stedet ønsker å endre på den generelle bildeteksten som hører til bildet, velger du "Bildedetaljer" i underkant av bildet, og trykker "rediger" i skjermen du så får opp. Når du nå lagrer, vil den faste teksten som alltid er tilknyttet bildet, bli endret.

Last opp

Når du velger "Last opp" kan du hente bilder fra egen PC og inn i albumet. Trykk knappen til høyre for feltet med filnavn og finn fram til filen du ønsker å laste opp.

Legg på informasjon som skal følge med bildet. Legg så inn hvilket album bildet skal legges inn i. Du kan lage nye album hvis du ønsker dette.

Når du laster opp bildet, blir det tilknyttet det området artikkelen tilhører.

Du kan bare laste opp bilder i formatene .jpg, .png og .gif. Bildet vil alltid bli vist i standard bredde, høyden varieres.

Infoside Last opp.jpg

Steg Stort Bilde

Stort bilde fungerer helt likt bilde. Når du laster opp et nytt bilde, er det det samme om du gjør dette i "Bilde" eller "Stort Bilde". Men, bildet du velger i "Stort bilde" blir lagt under artikkelen i stort format, mens de som velges i "Bilde" kommer ved siden av artikkelen i lite format (avhengig av malen som brukes for visning).

Steg Tema

Du kan (og bør) velge tema som skal legges på artikkelen, slik at det senere blir mulig å søke fram artikkelen på dette temaet, og i tillegg å finne relaterte artikler.

Du velger tema ved å finne fram riktig temaord (på nederste nivå i strukturen) og klikke på disse. De blir lagt opp i en liste over valgte tema. Fra denne lista kan du slette dem igjen.

Du kan også legge inn nøkkelord som du selv velger. Disse blir lagret som fritekst, og kan brukes for å søke fram en artikkel.

Infoside Tema.jpg

Steg Meny

Du kan plassere en artikkel i menystrukturen med dette valget. Du kan legge den under en mellomnavigasjonsside, eller direkte under toppmenyen. Dersom du ønsker å plassere artikkelen andre steder enn det du har tilgang til her, må du bruke menyredigeringsverktøyet i skjemaredigeringen.

Infoside Meny.jpg

Steg Publisering

Her velger du å publisere en artikkel dersom du har rettigheter til det, eller å sende den til en redaktør som har rett til å publisere hvis du selv ikke har rettighet til det. Artikkelen må være lagret før du kan publisere den.


Innholdsfortegnelsen for beskrivelsen av publiseringsfunksjonalitet